Neděle 19.05.2024 23:26

Veletrh sociálních služeb navštívily téměř dva tisíce lidí

Druhý ročník populárního veletrhu poskytovatelů sociálních služeb pod názvem HELPfair přilákal na Střelecký ostrov téměř dva tisíce návštěvníků. Přes devadesát pražských poskytovatelů zde prezentovalo své služby téměř ve všech oblastech pomoci lidem ve všech věkových kategoriích – pro sociálně znevýhodněné děti a mládež, pro seniory, pro tělesně a mentálně handicapované i pro osoby ohrožené domácím násilím.

„Právě prezentace služeb na jednom místě získává u Pražanů na své popularitě. Navíc mají příležitost si u jednotlivých poskytovatelů zkonzultovat tyto služby, aby přímo vycházely z jejich potřeb. Vzhledem k tomu, že se snažíme podporovat rozvoj služeb, tak se zájemci mohli dozvědět i novinky z této oblasti. Jsem přesvědčený, že se z tohoto veletrhu stává jedna z tradičních celopražských akcí,“ uvedl pražský radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

V jednotlivých stáncích své služby a činnost představily neziskové organizace, občanská sdružení a příspěvkové organizace hl. m. Prahy – mj. většina domovů seniorů – nebo příspěvkové organizace městských částí. Nabídku služeb prezentovalo i Centrum sociálních služeb Praha, které vystavilo i několik příběhů v rámci probíhající kampaně Intervenčního centra pod názvem „Má mě rád/a, nemá mě rád/a“, jejímž cílem je poukázat na problematiku domácího násilí.
„Prezentovány v rámci veletrhu nebyly jen sociální služby, ale i nejrůznější volnočasové a vzdělávací činnosti, jejichž produkty sklízely obdiv nejen u zájemců o tyto aktivity, ale i u většiny návštěvníků. Právě péči o potřebné beru za jednu ze svých priorit a tento veletrh je toho také důkazem,“ dodal radní Hodek.

Partnerem akce byl spolek Nové háro, který pomáhá onkologicky nemocným dětem. Jedním z patronů byl pak sportovec Martin Zach, který je zároveň patronem občanského sdružení Caballinus nabízející hipoterapii nemocným dětem. „Těší mě, když jsem mohl sledovat, kolik lidí veletrh navštívilo. Dokazuje to, že dobrý nápad a zapálení pro pořádání této akce, může vytvořit i z relativně malé akce postupem doby respektovanou událost s celopražským a mnohdy i mimopražským dosahem. A to se určitě podařilo,“ řekl Martin Zach.

Návštěvníkům zpestřil odpoledne na Střeleckém ostrově i bohatý kulturní program s vystoupením skupin složených ze žáků základních škol, dětského sboru Kampata a populárních interpretů Dary Rolins a Pavla Callty. Kromě toho měli návštěvníci možnost zapojit se do celé řady různých aktivit, soutěží a sportovních disciplín pro malé i velké. K dispozici byly skákací hrady, puzzle, obří šipky, nafukovací stěna, výtvarná dílnička a malování na obličej pro děti.

 

Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha