Středa 21.02.2024 10:01

Konference seniory a handicapované v Ústí nad Labem seznámila s legislativními změnami

Ve čtvrtek 19. dubna se v zasedacím sále Krajského úřadu v Ústí nad Labem uskutečnila konference pro osoby zdravotně postižené a seniory na téma „Sociální legislativa pro OZP a seniory v aktuálním znění právních předpisů“. Konference byla pořádána v rámci plnění cílů a opatření Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015-2018.

Účastníkům byly představeny systémové změny 2018 v oblasti dávkových pojistných a nepojistných systémů – pracovní neschopnost, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, sirotčí důchody, rodičovský příspěvek aj. V odpoledním bloku přednášek se hovořilo o pracovní rehabilitaci, podmínkách zaměstnávání OZP a o aktuálních změnách v přidělování pomůcek pro osoby zdravotně postižené. „Zákon vymezuje, která skupina osob má na zvláštní pomůcku nárok, od roku 2018 nastaly některé legislativní změny, se kterými chceme účastníky konference seznámit a přiblížit jim tyto systémové změny v praxi,“ řekl jeden z organizátorů a přednášející Josef Kočí z Rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.  Například mírnější podmínky jsou při získání příspěvku na pořízení automobilu pro osoby s vadami pohybového ústrojí či mentální retardací.

„Tato konference se uskutečnila na krajském úřadě již podruhé. Ústecký kraj se ve spolupráci dalších subjektů snaží neustále zlepšovat podmínky pro život seniorů a osob se zdravotním postižením a zvyšovat jejich informovanost. V rámci této podpory byl před několika lety zřízen také speciální poradní orgán hejtmana pro seniory, zdravotně postižené a handicapované sportovce,“ řekl předseda výboru pro zdravotnictví a Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené Pavel Csonka, pod jehož záštitou se konference uskutečnila.

Organizátorem konference byl právě Ústecký kraj ve spolupráci s Rehabilitačním oddělením Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 

Zdroj: Ústecký kraj