Středa 21.02.2024 9:28

Lidé se mohou vyjádřit k budoucnosti Evropské unie

Ve čtvrtek 10. května 2018 zahájil předseda vlády Andrej Babiš s francouzskou ministryní pro evropské záležitosti Nathalie Loiseau občanské konzultace k budoucnosti Evropské unie v České republice. Diskuze v pražské La Fabrice s podtitulem Jakou Unii chceme? Aneb proč hovořit s občany o Evropě? se zúčastnila široká veřejnost. Česko se tak zapojilo do celoevropské iniciativy, jejímž cílem je dialog s občany o budoucnosti EU. 

Premiér Babiš uvedl, že si velmi dobře uvědomuje důležitost českého členství v EU i význam dialogu s občany o věcech veřejných. Výhody Evropské unie vidí především v udržení míru v Evropě a zajištění čtyř základních svobod, tedy volného pohybu osob, kapitálu, zboží a služeb. „Potřebujeme lidem vysvětlovat, že projekt Evropské unie je skvělý. Volný pohyb osob je úžasný a my jsme zažili dobu, kdy to nebylo možné. Na druhé straně musíme zdůrazňovat, že stále není dořešen vnitřní trh, že jsou tam omezení a bariéry. To musíme prosazovat. Evropa se musí zamyslet nad tím, jak více propagovat projekt, který je skvělý, ale bohužel u nás má takovou pověst, jakou má,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Zároveň zdůraznil potřebu bojovat za české zájmy, především pak za rozdělení finančních prostředků z evropských fondů. Následně premiér Andrej Babiš jednal s ministryní Nathalie Loiseau o budoucím rozpočtu EU, digitální agendě, západním Balkánu či migraci.

Občanské konzultace pořádá česká vláda na základě výzvy francouzského prezidenta Emmauela Macrona, který navrhl, aby političtí představitelé jednotlivých členských zemí vedli dialog s občany o budoucnosti EU. Po dnešním slavnostním zahájení v Praze bude diskuze pokračovat do října i v dalších 10 městech České republiky a výsledek bude prezentován na jednání Evropské rady v prosinci.

 

Občanské konzultace v regionech

Hlavní část iniciativy bude probíhat v regionech napříč republikou. V různých českých městech ČR se uskuteční celkem deset diskuzí, během nichž budou mít občané příležitost vyjádřit svůj názor na budoucí směřování EU. Debat se budou účastnit zástupci ústředních orgánů státní správy i regionální osobnosti.

V jednotlivých městech budou debaty zaměřeny na různé aspekty evropské integrace. Diskuze se mezi květnem a říjnem uskuteční v Brně, Litomyšli, Olomouci, Jihlavě, Kroměříži, Opavě, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Liberci. Na podzim budou výsledky těchto občanských konzultací zhodnoceny na závěrečné akci v Praze. Výsledky občanských konzultací v rámci celé Evropské unie by měly být rovněž prezentovány na konci roku Evropské radě.

 

Vznik občanských konzultací

S iniciativou občanských konzultací přišel francouzský prezident Emmanuel Macron. Už v říjnu 2016 během své prezidentské kampaně hovořil o tom, že by Evropané měli mít možnost se více vyjadřovat k unijním otázkám. Občanské konzultace oficiálně zahájil 17. dubna na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. 

V průběhu následujících měsíců se napříč 26 členskými zeměmi EU uskuteční řada debat a seminářů s evropskou tématikou. Jejich cílem je diskutovat s evropskou veřejností o potřebách a vizích občanů a o tom, jakou roli by EU měla zastávat v budoucnosti. To vše v kontextu nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v příštím roce.

 

Je vetší hrozba terorismus, stárnutí nebo neshody členských států?

Konzultace k budoucnosti EU prostřednictvím dotazníku, který zveřejnila Evropská komise na svých stránkách (více informací),  se například ptá obyvatel, zda je větší hrozba terorismus, extrémismus, znečištění ovzduší nebo stárnutí populace. Dotazník zahrnuje celkem 13 otázek. Další otázky se ptají na ideální budoucnost EU, preference v oblasti migrační politiky, nebo míru harmonizace politik a legislativy v oblasti důchodů, minimální úrovně sociálních dávek, mezd, vzdělávání, daní nebo kvality zboží a služeb (viz vybrané otázky níže).

 

Zdroj: Vláda ČR