Středa 21.02.2024 14:59

Mezinárodní konference praktického přístupu k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění (24. 3. 2018, Brno)

Konferenci pořádá Institut sociálních a zdravotních strategií ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (viz pozvánka a program). Hlavním tématem konference jsou neurodegenerativních onemocnění a výsledky pilotního projektu časné diagnostiky poruch paměti. Konference se uskuteční v Brně, v sobotu 24. března 2018 v konferenčních prostorách pavilonu E brněnského výstaviště.

Konference je určena praktickým lékařům, ambulantním specialistům neurologie, geriatrie, psychiatrie, lékařům akutní i následné a dlouhodobé lůžkové péče, všeobecným sestrám, sociálním pracovníkům, pečovatelům, fyzioterapeutům, pracovníkům státní správy.

Konference si klade za cíl otevřít téma, jak v praxi přistupovat k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění. V rámci konference budou představeny první výsledky pilotního projektu, který aktuálně probíhá v ordinacích praktických lékařů a který je zaměřen na včasnou diagnostiku poruch kognice u seniorské populace. Tématem chceme oslovit především praktické lékaře, kteří se s touto problematikou u svých pacientů setkávají jako první, oslovit chceme také odborníky navazujících oborů léčby a péče o pacienty s kognitivními poruchami. O aktivní účast na této konferenci projevili zájem renomovaní odborníci z České republiky i ze světa, kteří mají zkušenost s touto problematikou.

 

 

Program konference

8.30-9.00 Zahájení konference

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči, zástupce ČALS a další oficiální hosté a představitelé zaštiťujících organizací a institucí

9.00 -10.30 BLOK I – Komplexnost problematiky

Alzheimerova demence a podobné neurodegenerativní choroby-aktuální stav vědění
prof. MUDr. IrenaRektorová, MD, Ph.D.

Neurodegenerativní choroby v primární péči
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Analýza hospitalizací pacientů s neurodegenerativním onemocněním v letech 2007 – 2016 a jejich možné důsledky
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Péče o osoby s demencí v sociálně zdravotních službách
Ing. Jiří Horečky, Ph.D., MBA

10.30-10.45 Coffee Break

10.45 -12.00 BLOK II – Zkušenosti ze zahraničí

Porozumění demenci a Prevence demence – veřejně dostupné on-line kurzy australské univerzity (tzv. Massive Online Open Courses – MOOCs)
prof. Andrew Robinson (Hobart, Austrálie)

Jak funguje systém řešení neurodegenerativních chorob ve vztahu k primární péči v Rakousku
prof. Manfred Maier, MD, Ph.D. (Vídeň, Rakousko)

Zkušenosti od našich nejbližších sousedů
MUDr. Tatiana Leitmann (Bratislava, Slovensko)

Řešení problematiky demence v Austrálii
prof. Co/m Cunningham (Creenwich, Austrálie)

12.00- 13.00 Přestávka na oběd

13.00 -14.15 BLOK III – Pilotní projekt časné diagnostiky

Průběžné výsledky pilotního projektu časné diagnostiky poruch paměti
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Efekt realizace projektu časné diagnostiky poruch paměti na provoz specializované ambulance
MUDr. Kamila Grepíová

Přínosy a limitace neuropsychologického vyšetření pro praktického lékaře
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., Mgr. Petr Sojka

Terapeutické možnosti neurokognitivního tréninku u nemocných s diagnostikovanou kognitivní poruchou
Mgr. Petr Sojka, PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

14.15 -14.30 Coffee Break

14.30 -15.30 BLOK IV – Právní dopady kognitivních poruch u seniorů

Způsobilost k právním úkonům seniora s ubývajícím kognitivním výkonem – kazuistiky s návrhem možných řešení
Mgr. Michal Koščík, Ph.D.

Způsobilost k řízení motorových vozidel seniora s ubývajícím kognitivním výkonem – dopravní psycholog
Mgr. Veronika Kurečková

Kultivace celospolečenského povědomí a míry empatie k nemocným s kognitivními poruchami
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

WORKSHOP

13.00 a 14.00 Praktické zkušenosti z realizace projektu

2 x 25 účastníků MUDr. Vladimír Marek

13.00 a 14.00 Transfer zkušeností ze zahraniční praxe – spolupráce pobytové instituce s terénem (komunitní centra, ambulantní péče, home care, praktičtí lékaři)

2 x 25 účastníků (konsekutivnítlumočení) prof. Co/m Cunningham (Greenwich, Austrálie)

Změna programu vyhrazena.

Pro účast na konferenci se registrujte na: www.konference.iszs.cz

Registrační poplatek 500 Kč uhraďte předem na bankovní účet: 219304295/0300

Poplatek při registraci na místě je 750 Kč.

Registrační poplatek nehradí aktivní účastníci (přednášející), lékaři zapojení v pilotním projektu časné diagnostiky poruch paměti a studenti lékařských fakult.

Potvrzení platby vám zašleme e-mailem.

Registrujte se nejpozději do 12.3.2018.

 

Organizační výbor:

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Mgr. Michal Kurečka, MUDr. Zora Prosková

 

Vědecký a programový výbor:

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., prof. Manfred Maier, MD, Ph.D.

 

Analýza demogracké situace a prognózy složení obyvatelstva nám ukazuje nástup silných poválečných ročníků do seniorského věku. V číslech je to meziroční nárůst 65letých v počtu 150 000 namísto dosavadních 80 000 obyvatel. Tento trend bude trvat příštích 12 – 15 let, a poté se mírně pozastaví na přibližně 100 000 nových 65letých ročně po dobu asi 10 let. V letech 2045 – 2050 dosáhnou seniorského věku vůbec nejsilnější ročníky naší populace. Celkově je tedy nutno počítat se zdvojnásobením počtu obyvatel seniorského věku do roku 2050 na celkové 3 000 000 lidí.

V souvislosti se stárnutím populace bude narůstat počet nemocných se závažnými poruchami paměti až demencí. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. Z epidemiologického hlediska je ve věku 65 let postiženo počínající demencí 5 % obyvatel a poté se každých 5 let výskyt demence zdvojnásobuje. V populaci 80letých je tedy 25 – 30 % lidí s různým stupněm rozvoje demence, celkově to s ohledem na věkové rozvrstvení znamená přibližně 10 % populace nad 65 let věku.

Spojením demografických a epidemiologických údajů se odhaduje, že v příštích 30 letech dojde v České republice ke zvýšení počtu obyvatel s demencí ze současných 150 000 na 380 000. Z aktuálně nemocných demencí je diagnostikováno a adekvátně léčeno jen asi 15 %, což je hrozivé číslo. Včasný záchyt onemocnění pomůže významným způsobem zpomalit průběh choroby a oddálit pokročilá stadia onemocnění o několik let a zkvalitnit život pacientů, jejich rodinných příslušníků a ušetřit společnosti nemalé finanční prostředky.

 

Zdroj: Ústecký kraj