Sobota 22.06.2024 15:13

Ministryně Maláčová ocenila pečující o seniory a zdravotně postižené

V úterý 14. května 2019 předala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ocenění vítězům soutěže Pečující roku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v rámci odborné konference Fórum rodinné politiky, která probíhá ve dnech 14.–15. května 2019 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. Účastníci soutěže, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo letos poprvé, byli nominování ve třech kategoriích: péče o seniora staršího 65 let, péče o člověka s postižením nebo dlouhodobě nemocného mladšího 18 let a péče o člověka s postižením nebo dlouhodobě nemocného staršího 18 let.

„Cílem této soutěže bylo ocenit neformální rodinné pečující. Lidi, kteří jsou pro většinovou společnost často neviditelní – dochází do zaměstnání, starají se o domácnost jako všichni ostatní, navíc ale věnují energií ještě péči o své blízké, často na úkor vlastního odpočinku. Neformální péče se v České republice týká až dvou milionů lidí, tedy každého pátého. Přestože se jedná o velmi potřebnou a zároveň psychicky i finančně vyčerpávající práci, často zůstává opomíjena a neohodnocena. Uspořádat soutěž Pečující roku jsme se rozhodli mimo jiné i proto, abychom na tuto společenskou problematiku upozornili,” řekla ministryně Maláčová.

Z došlých nominací rozhodla odborná porota o vítězích jednotlivých kategorií následovně:

  • Péče o seniora staršího 65 let: Adam Spousta

Ve 23 letech se Adam Spousta začal starat o svou 90letou babičku poté, co onemocněla stařeckou demencí. Nejprve při studiu dle časových možností, poté už intenzivně. Péči věnoval také svému dědečkovi, který onemocnění manželky těžce nesl. Adam byl své mamince, která se jako samoživitelka nemohla vzdát práce, velkou oporou. Aby mohl roli pečovatele zvládat co nejlépe, absolvoval týdenní program Diakonie „Pečuj doma”. O svou babičku se staral po dobu téměř dvou let, pomáhal jí s oblékáním, doprovázel ji na rehabilitace a lékařské prohlídky, společně se věnovali cvičení a s oběma seniory prováděl trénování paměti prostřednictvím různých pomůcek pro osoby s demencí. Na své prarodiče často vzpomíná a je moc rád, že mohl přispět k tomu, aby babička mohla být do posledního dne života doma s rodinou.

  • Péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let: Kateřina Štolová

Po skončení rodičovské dovolené našla Kateřina Štolová pro svého malého syna Jiříka místo v mateřské škole a plánovala vrátit se do zaměstnání. Na základě Jiříkových odlišností v projevech chování a jiných dovednostech, během adaptačního období v mateřské škole, bylo mamince doporučeno pediatrické vyšetření. To odhalilo závažnou diagnózu – mukopolysacharidózu II. typu, a rodině se změnil od základu život. Jiřík byl přijat do dětského rehabilitačního stacionáře a nastalo několikaleté období lékařských kontrol, lázeňských a nemocničních pobytů. Po devíti letech enzymoterapie se zjistilo, že léčba nemá ten správný efekt a byla ukončena. Zdravotní stav Jiříka se začal horšit. Přes náročnou péči o Jiříka se paní Štolová společně se svým manželem rozhodla pro osvojení dalšího dítěte z kojeneckého ústavu. Věnuje se tak péči o dvě děti. Jiřík začal mít potíže s chůzí, nemluví a je plně závislý na pomoci druhých.

  • Péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let: Šárka Krpenská

Paní Šárka Krpenská je matkou dvou synů se zdravotním postižením. Starší třicetiletý Jiří má dětskou mozkovou obrnu se středně těžkým mentálním postižením a dysfázii, mladší pětadvacetiletý Marek trpí autismem, středně těžkým mentálním postižením a problémovým chováním. Přestože jsou už dospělí, oba potřebují každodenní péči matky (příprava stravy, hygiena, oblékání, doprovod s fyzickou dopomocí, pomoc s plánováním aktivit a jejich dodržováním atd.). Paní Krpenská o své syny pečuje sama, i poté, co ji opustil manžel. Své úsilí ale nevzdává, dostudovala si speciální pedagogiku a začala se věnovat práci s postiženými dětmi. Spojila tak své zkušenosti a znalosti z péče o své syny s profesní péčí a již od roku 1995 se jako speciální pedagožka věnuje dětem s poruchou autistického spektra.

Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s postižením nebo o dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Soutěž Pečující roku, kterou MPSV uspořádalo letos poprvé, má na tento fakt upozornit a na konkrétních příbězích neformálních pečujících ukázat, že si zaslouží uznání společnosti.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR