Neděle 14.04.2024 1:09

Plzeňský kraj pokračuje v projektu Informovaný senior, zaměřeném na prevenci kriminality

Plzeňský kraj v letošním roce pokračuje v projektu Informovaný senior, zaměřeném na prevenci kriminality. Projekt probíhá formou přednášek a jeho cílem je přinést seniorům informace z oblastí, důležitých pro jejich život, a pomoci jim předcházet možnému ohrožení.

 

 

Zdroj: Sociální služby města Plzně