Středa 21.02.2024 16:57

Monografie “Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení”

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, Interntional Longevity Centre, Česká republika vydalo monografii “Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení”.

Publikace představuje několik základních nástrojů funkčního geriatrického hodnocení, které je jedním z důležitých nástrojů péče o geriatrické pacienty. Funkční geriatrické hodnocení by mělo být základním východiskem jak pro plánování individualizované péče o geriatrické pacienty, tak i pro sledování jejích výsledků.

Publikace vyšla koncem roku 2016 a od února 2017 je k dostání v knihkupectvích.

 

Zdroj: Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK