Neděle 14.04.2024 1:31

Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově (24. dubna 2017, Senát)

Druhý ročník odborné konference “Moudrým lidem škola nikdy nekončí, aneb aktuální problémy celoživotního vzdělávání na venkově” pořádá Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v pondělí 24. dubna 2017 od 10:00 hodin v Jednacím sále Senátu PČR (Valdštejnský palác) v Praze na Valdštejnském náměstí 17, 118 01 Praha 1 (viz pozvánka a program níže).

Konference se koná ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, Místní akční skupinou Železnohorský region z. s. a Místní akční skupinou Pošumaví z. s. pod záštitou místopředsedy komise Ing. Petra Šilara a děkana Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Ing. Martina Pelikána, Ph.D.

 

Program konference:

10:00 – 10:10 zahájení a úvodní slovo senátora Ing. Petra Šilara

10:15 – 10:30 vystoupení děkana PEF ČZU Ing. Martina Pelikána, Ph.D. – téma aktivity PEF v celoživotním vzdělávání a role konzultačních středisek fakulty

10:30 – 11:05 vystoupení dalších zástupců fakulty k projektům PEF ČZU a celoživotnímu vzdělávání na venkově – témata střední školy, ženy po mateřské dovolené, senioři

11:05 – 11:20 vystoupení přednášejících za MAS Železnohorský region – témata mimoškolní a mimopracovní aktivity, programy pro školy – zapojení místních subjektů, vzdělávání ohledně kvality služeb (producenti a služby)

11:20 – 11:40 přestávka

11:40 – 12:00 pokračování vystoupení přednášejících za MAS Železnohorský region – témata důležitosti nastavit vhodné cíle vzdělávání od MŠ po VŠ tak, aby lidé se vzděláním měli ve svém regionu uplatnění, které se ekonomicky zhodnotí – odkaz k MAP a dalším „koncepcím”, které spolu nekorespondují.

12:00 – 12:55 vystoupení přednášejících za MAS Pošumaví (význam Konzultačního střediska PEF ČZU v Klatovech, VÚ3V, MAP rozvoje vzdělávání v Pošumaví, Úhlava, o.p.s. – zkušenosti s celoživotním mimoškolním vzděláváním, přeshraniční spolupráce, organizace KS PEF ČZU v Klatovech, Služby a školení MB z.ú. – podpora celoživotního vzdělávání na venkově)

12:55 – 13:15 diskuse

13:15 – 13:20 závěr

13:30 – 14:30 prohlídka Senátu

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 20. dubna 2017 Bc. Alžbětě Merglové na tel. č. 376 387 717 nebo e-mailovou adresu: merglova@masposumavi.cz, či Mgr. Janě Kuchyňkové, na tel. č. 720 953 766 nebo e-mailovou adresu kuchynkova.maszr@seznam.cz.

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu a v případě naplnění počtu zájemců může dojít k odmítnutí přihlášky.

Prezence účastníků je od 9:30 hod. na recepci A Valdštejnského paláce. Průkaz totožnosti nutný.

Předpokládané ukončení je do 15:00 hodin.

 

Viz pozvánka