Středa 21.02.2024 8:48

Zdeněk Kalvach se stal předsedou správní rady Života 90

Novým předsedou správní rady ŽIVOTa 90 se stal známý průkopník moderní geriatrie a gerontologie MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., který dlouhodobě spolupracuje s organizací ŽIVOT 90.

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., se angažuje na poli udržitelného a eticky obhajitelného řešení otázek spojených se stárnutím a stářím. Dlouhodobě se věnuje a vyjadřuje k  systémovému i nahodilému zneužívání a diskriminaci starých lidí. Neváhá se kriticky a fundovaně vyjadřovat k  platným i plánovaným opatřením státních i komunálních politik.

V loňském roce obdržel MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., cenu Nadace České spořitelny. Jeho celoživotním cílem v oblasti gerontologie je vytvoření akutních geriatrických nemocničních oddělení v rámci schválené, ale dosud nerealizované koncepce oboru geriatrie a  z ní plynoucí diferencované geriatrické medicíny. Vytrvale se snaží, aby byl i  v  České republice přijat světově uznávaný koncept tzv. geriatrické křehkosti.

Pan doktor Kalvach vyučoval na Karlově Univerzitě, je autorem řady učebnic, vysokoškolských skript, odborných pojednání a také zajímavé knihy “Parchantův rok”, ve které rozvíjí své filosofické, existenciální názory a  akcentuje odpovědnost člověka za svůj život.

 

Zdroj: Život 90

 

Viz též Hostem pořadu ČT24 Hyde Park byl internista a geriatr Zdeněk Kalvach nebo Zdeněk Kalvach: Muzikoterapie očima geriatra.