Neděle 14.04.2024 0:10

Na mezinárodní konferenci v Pardubicích se zdravotníci zabývali multidisciplinaritou v komunitní péči a službách

Již pátý ročník dvoudenní mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy uspořádala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ústavem sociálního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské Univerzity a Fakultou zdravotnických věd Ankarské univerzity. Hlavním tématem letošního nabitého programu byla multidisciplinarita v péči o pacienta. „Jsem velmi rád, že téma multidisciplinarity, tedy péče v úzké spolupráci více oborů není opomíjené. Platí to ve všech odvětvích a ve zdravotní oblasti obzvlášť, protože lidské tělo a psychika tvoří jeden celek, který nelze oddělovat,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který konferenci zahájil a aktivně se zapojil.

V rámci dvou dnů se účastníci především z řad akademických pracovníků, studentů a odborníků z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře, vyslechli a diskutovali na témata jako multidisciplinarita v komunitní péči o duševní zdraví, multidisciplinární spolupráce ve zdravotnickém zařízení, věda a umění ošetřovatelství nebo dětské nemoci jako oblast zájmu pro sociální péči.

Součástí konference byla také celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů.

 

Zdroj: Pardubický kraj