Neděle 14.04.2024 0:42

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji objasnil otázky financování

S velkým zájmem poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji se setkal seminář věnovaný právním aspektům financování sociálních služeb ve Zlínském kraji, který připravil Odbor sociálních věcí krajského úřadu pod patronátem krajské radní Michaely Blahové, zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Během dopoledního bloku, určeného poskytovatelům sociálních služeb, i odpoledního bloku zaměřeného speciálně na zastupitele kraje a představitele  místních samospráv, se programu zúčastnilo okolo 150 zájemců.

Nejvíc dotazů se týkalo otázek financování sociálních služeb v souvislosti s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, dále pak problematiky kumulace podpor, záležitostí vyrovnávacích plateb, podpory de minimis, jejích výhod i rizik, role měst a obcí při aktualizaci sítě sociálních služeb a dalších témat.

„Potěšil mne zájem o seminář a jsem ráda, že byla prodiskutována celá řada jednotlivých otázek. Byla objasněna poměrně složitá problematika financování sociálních služeb. Věřím, že tento seminář přispěje i k aktivnějšímu zapojení obcí do vytváření dobře fungující sítě sociálních služeb v našem kraji,” zhodnotila význam akce radní Michaela Blahová.

 

Zpracovala Helena Mráčková

 

Zdroj: Zlínský kraj

 

Foto: Jiří Balát