Neděle 14.04.2024 1:29

Na silnicích dramaticky přibylo usmrcených seniorů, meziročně o 60 procent

V období ledna – června 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 59 seniorů, vloni ve stejném období 37, tj. + 22 osob. Jedná se o nejvyšší počet usmrcených seniorů od roku 2008! Stárnoucí populace (pozn. účastníci silničního provozu nad 65 let) je jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen „NSBSP“). Dle předpokladu stanoveného pro rok 2018 nemá být usmrceno více než 111 seniorů, v uplynulém půlroce nemělo být usmrceno více než 44 seniorů, reálně tedy bylo usmrceno o 15 osob více (34 %) nad stanovený předpoklad. Dlužno dodat, že jsou v kategorii seniorů letos zaznamenány vážnější následky dopravních nehod, které se projevily ve zvýšeném počtu usmrcených, na druhou stranu došlo meziročně ke snížení v oblasti těžce zraněných osob – právě o 22 osob. V uplynulém půlroce bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích těžce zraněno 214 seniorů, NSBSP předpokládala maximálně 173 těžce zraněných, tj. + 41 (+ 24 %). V obou sledovaných oblastech dosahují senioři v letošním roce nejhoršího výsledku.

Každá 4. usmrcená osoba byla seniorem, analogicky i každá 5. těžce zraněná osoba. V uvedeném období se senioři na všech usmrcených podíleli 25 %, na těžce zraněných pak 20 %. V Královéhradeckém a Jihomoravském kraji se však senioři na usmrcených osobách podíleli významně negativněji. Zatímco v Královéhradeckém kraji bylo usmrceno 6 seniorů (60% podíl), v Jihomoravském kraji pak 8 usmrcených seniorů znamenal přesně polovinu všech usmrcených ve sledovaném období! Jihomoravský kraj dominuje se 39 seniory také v oblasti těžce zraněných seniorů, na všech těžce zraněných se zde senioři podíleli téměř třetinou (32 %).

Tisk: Na silnicích dramaticky přibylo usmrcených seniorů 02

Z pohledu kategorie účastníka silničního provozu a fatálních následků (usmrcení / těžce zranění) tvoří největší skupinu chodci (16 / 75), následují cyklisté (8 / 46) a řidiči motorových vozidel (19 / 34). 3 ze 16 usmrcených (19 %) chodců-seniorů bylo usmrceno a 9 ze 75 bylo těžce zraněno (12 %) při zhoršené viditelnosti. 7 z 8 usmrcených (88 %) cyklistů-seniorů nemělo přilbu, v případě těžce zraněných pak 37 ze 46 osob (80 %). Senioři v letošním roce tvořili polovinu všech usmrcených cyklistů!!! 3 z 19 usmrcených (16 %) řidičů-seniorů nebylo připoutáno bezpečnostním pásem, další 2 z 10 (20 %) spolucestujících-seniorů rovněž nebyli připoutaní (oba na zadních sedadlech).

Aktuální vývoj NSBSP 2018 je k dispozici zde, detailní statistické informace k seniorům jsou pak k dispozici zde.

 

Tisková zráva: Na silnicích dramaticky přibylo usmrcených seniorů  ( 1,06 MB)

 

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.