Neděle 19.05.2024 21:41

Narovnaná diskriminace: příspěvek na mobilitu bude i pro lidi v ústavech

Senát na své 12. schůzi schválil návrh zákona, který podali společně senátor Jiří Vosecký s Vladimírem Plačkem (ČSSD), o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Společně poukázali na to, že při loňském zvyšování příspěvků na mobilitu a zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením se jaksi pozapomnělo na ty, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb, domovech pro handicapované osoby nebo v domovech pro seniory. Z technických důvodů bylo třeba s narovnáním chyby přijít až po říjnových volbách. Nyní by na příspěvky měli mít stejný nárok již všichni.

Výše této dávky činí 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

 

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku

Příspěvek na mobilitu je legislativně upraven zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014. Žadatel o dávku se musí opakovaně v kalendářním měsíci dopravovat (veřejnou dopravou, sám řídit apod.) nebo být dopravován (příbuznými, známými, taxi apod.). Žádost o příspěvek na mobilitu vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele.

 

Zdroj: ČSG, z.s., Senátor Jiří Vosecký, MPSV