Středa 21.02.2024 17:12

Vysočina: Do konce března lze hlasovat v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

Do 31. března mohou zájemci hlasovat ve dvou anketách, které upozorňují na příkladnou obnovu památek na Vysočině, kulturní aktivity a dobrovolné skutky jednotlivců, které v roce 2017 přispěly k rozvoji regionu. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni 4. června na zámku v Kamenici nad Lipou. Hlasovat do obou anket je možné prostřednictvím elektronického formuláře nebo v anketě Zlatá jeřabina i prostřednictvím originálního hlasovacího lístku z březnových novin Kraj Vysočina. Anketa Zlatá jeřabina, jejíž 14. ročník právě pobíhá, si klade za cíl upozornit na řadu kulturních akcí napříč žánry, které se konají na území Kraje Vysočina a taktéž na obnovu kulturních památek, které se nacházejí v Kraji Vysočina. Po celý březen je možné hlasovat i pro Skutek roku 2017. Cena Skutek roku je výrazem poděkování a ocenění aktivit všech, kteří v roce 2017 vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec svých povinností, a to často bez ohledu na svůj osobní prospěch.

 

V loňském roce se na prvních místech v kategorii Kulturní aktivita umístily: 

  • Den dětské vietnamské kultury (441 hlasů) – akce, která měla za cíl přiblížit vietnamskou kulturu většinové společnosti a představit vietnamské zvyky a tradice.
  • 20. Mezinárodní festival dokumentárních filmů JI.HLAVA (328 hlasů) – je největším festivalem autorského dokumentu ve střední a východní Evropě.
  • Divadelní představení “Jak utopit doktora Mráčka” (296 hlasů) – benefiční představení ochotníků z Novoměstska pro podporu hospicové péče Domácího hospicu Vysočina.

V kategorii Péče o kulturní dědictví se na prvních místech umístily:

  • Postupná obnova a záchrana hradu v Ledči nad Sázavou (310 hlasů) – za záchranu renesančních a barokních omítek západního průčelí hradu včetně obnovy slunečních hodin.
  • Obnova historické budovy sýpky za účelem prezentace Muzea Tesla v Třešti (279 hlasů) – sýpka byla postupně opravována Historickým radioklubem československým, z.s., který si vytýčil za cíl vybudovat zde muzeum výrobků koncernu TESLA.
  • Vytvoření modelu historického centra města studenty SPŠS v Havlíčkově Brodě (250 hlasů) – maketa zachycuje stav města po druhé světové válce ještě před zásadní asanací centra v 70. letech minulého století. Po dobu 10 let na ní pracovalo přibližně 50 žáků školy.

Mediálními partnery anket jsou Český rozhlas Region a internetový portál Propamatky.

 

 
 
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina