Neděle 14.04.2024 0:34

Nemocniční lékaři nemají představu, jaké jsou možnosti zdravotníků v domovech seniorů

MUDr. Petr Bouzek se zabývá výrokem sestry v tzv. nymburské kauze, že je běžné, když jsou pacienti z nemocnice propouštěni v horším zdravotním stavu, než v jakém byli přijati. Potvrzuje podle zkušeností ze své praxe, že se tomu děje ve více nemocnicích. A připomíná, že v domovech seniorů a v LDN leží stejně nemocní, avšak s různě dostupnou lékařskou péčí… Přečíst článek.