Sobota 22.06.2024 15:23

Nežádoucí lékové interakce: ošetřovatelská zařízení mohou využít lékový audit

Paní Alena pobývá v zařízení pro seniory pátým rokem. Potýká se s celou řadou zdravotních obtíží počínaje vysokým krevním tlakem přes dušnost až po těžkou depresi. Po ztrátě partnera výrazně zhubla, je apatická a užívá celkem 12 léků.

I nějak takto může vypadat pacient umístěný v sociálním zařízení pro seniory. Základním problémem je samotný fakt, že někteří lidé ve vyšším věku mohou být velice křehcí, často nejsou schopni při léčbě dostatečně spolupracovat a v neposlední řadě je třeba myslet i na to, že léky u starších lidí působí prostě jinak než u zbytku populace.

A právě na tuto problematiku se zaměřuje Ústavem lékového průvodce vytvořený projekt SENIOR, který zastřešuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Díky tomuto projektu se loni podařilo provést tzv. lékové audity u 357 klientů seniorských zařízení.

„Je třeba si uvědomit, že podobné situace nejsou ojedinělé, ale s velkou pravděpodobností bychom je našli u drtivé většiny populace v seniorském věku. Odhalení a náprava chyb směřuje nejen ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života našich seniorů, ale v systémovém pojetí může napomoci také k úsporám veřejných prostředků,” shrnuje potenciál projektu Soňa Marková, místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

Hlavním úkolem projektu je propojit všechny zúčastněné strany, které se na medikaci pacientů podílejí, tedy předepisující lékaře, geriatry, klinické farmaceuty a ošetřovatelský personál.

A jak vlastně takový lékový audit probíhá? „V konkrétním zařízení je jednotlivým klientům nabídnuta možnost se projektu účastnit. Rozhodně se nejedná o věc povinnou, základem je dobrovolnost, která je stvrzena podpisem informovaného souhlasu ze strany klientů,” vysvětluje ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

Milada Halačová, vedoucí odd. klinických farmaceutů Nemocnice Na Homolce, pak doplňuje, že předmětem auditu je pouze zdravotní dokumentace daného klienta: „Klinický farmaceut ve spolupráci s praktickým lékařem a geriatrem kontroluje všechny předepsané léky, vč. nastavení dávkování, možných duplicit či nežádoucích interakcí. Následně navrhne opatření, díky nimž může být medikace pacienta upravena.”

Z loňských aktivit projektu SENIOR vyplynulo téměř 800 farmako-terapeutických doporučení, přičemž na jednoho klienta v průměru připadla 2,2 doporučení. Jako nejčastější problém se ukázala nejasná indikace, nevhodné dávkování nebo také zcela chybějící lék na onemocnění, které pacienta sužovalo.

„Velice tento projekt oceňuji. Senioři, jakožto specifická skupina pacientů, jsou často opomíjeni a není jim věnována dostatečná pozornost. Doposud byla k této problematice dostupná zejména zahraniční data, nyní již získáváme naše vlastní, která nám pomohou se v problematice lépe orientovat a cíleně zasáhnout, bude-li třeba,” vysvětluje Zdeněk Kalvach, internista a geriatr, který působí jako poradce projektu.

Do projektu se stále hlásí další zařízení, např. z Kraje Vysočina či z Prahy. Kapacita projektu pro rok 2017 je sice již naplněna, nicméně se jedná o možnostech rozšíření.

 

Zdroj: Výbor pro zdravotnictví PSP ČR Tiskové a informační oddělení SÚKL

 

(foto: pixabay.com)