Neděle 19.05.2024 23:33

ČSÚ: Nejčastější věk ženicha je 30 let, nevěsty 28 let. Nejvíce lidí umírá ve věku 85 let

Počet obyvatel se vloni zvýšil na 10,6 miliónu. To je o 25 tisíc více než na začátku roku 2016. Přírůstek byl dán nejen zahraničním stěhováním, ale i tím, že počet narozených převýšil počet zemřelých (o 4,9 tisíce). Počet narozených rostl už třetí rok v řadě. Celkem se živě narodilo necelých 113 tisíc dětí, což je nejvíce za posledních šest let. V důsledku kladného salda zahraničního stěhování se celkový počet obyvatel zvýšil o 20,1 tisíce. V populaci vedle cizinců přibylo také lidí ve věku 65 a více let (o 3 %) a dětí do 14 let (o 1 %).

 

Plodnost vzrostla na 1,6 dítěte na jednu ženu

Vyšší počet živě narozených připadl zejména na ženy v rodinném stavu svobodná, poprvé od roku 2009 se však meziročně nesnížil ani počet dětí narozených vdaným ženám. Mimo manželství se celkem narodilo 48,6 % dětí (o rok dříve 47,8 %). Nejvíce narozených mělo matku ve věku 31 let, u prvorozených dětí převažovaly matky ve věku 29 let. Podle předběžných výpočtů v roce 2016 vzrostla v Česku úhrnná plodnost nad úroveň 1,6 dítěte na jednu ženu.

 

Nejčastější věk ženicha byl 30 let, nevěsty 28 let

Vloni bylo uzavřeno 50,8 tisíce manželství, což je o 2,6 tisíce více než v předchozím roce. Počet sňatků tak po sedmi letech opět překonal 50tisícovou hranici. „Nejvíce svateb se konalo v červnu, naopak nejméně v lednu. Nejčastější věk ženicha se rovnal 30 letům, nevěsty 28 letům,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Soudy rozvedly 25 tisíc manželství, o 1,1 tisíce méně než v roce 2015.

 

Nejvíce lidí zemřelo ve věku 85 let, nejčastěji v prosinci

V průběhu roku 2016 zemřelo podle předběžných údajů 107,8 tisíce obyvatel Česka. Zemřelí muži byli v době úmrtí v průměru ve věku 72,3 let a ženy ve věku 79,2 let. Nejčetnějším věkem při úmrtí však byl v úhrnu věk 85 let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 317 dětí, resp. 2,8 ‰ z živě narozených.

Nejvíce osob zemřelo v prosinci, kdy začínala chřipková epidemie, nejméně v září.

 

Více informací.

 

Zdroj: ČSÚ (Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – rok 2016)

 

(foto: pixabay.com)