Sobota 22.06.2024 14:21

Nominujte ty nejlepší ze sociálních služeb v Pardubickém kraji na cenu Duhové křídlo!

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují šestý  ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pomáhají lidem v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením a v organizacích pro osoby se zdravotním postižením. Patronkou akce je paní Táňa Fischerová. Návrhy mohou od 1. března 2018 podávat fyzické i právnické osoby. Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen dne 26. září 2018 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.  Součástí slavnostního programu bude vystoupení uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením.

Nominace jsou možné ve třech kategoriích, a to Profesionál, Poskytovatel sociálních služeb a Dobrovolník/Filantrop a. Kromě toho ještě porota vybere laureáta Zvláštní ceny za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

„Samotnou cenu dostane každoročně několik osob a organizací, ale chceme poděkovat opravdu všem, kteří poskytují službu v sociální oblasti nebo podporují poskytovatele sociálních služeb,“ zdůraznil krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu. „Je to práce velmi náročná fyzicky i psychicky a zaslouží si celospolečenské uznání. Ne každý se pro ni hodí, o to víc pak si musíme vážit těch, kteří ji vykonávají dobře a od srdce,“ dodal.

Od 1. března 2018 mohou fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na stránkách www.duhovekridlo.cz, nebo si je lze z této stránky stáhnout. Formuláře jsou také k dispozici v internetových novinách www.duhovenoviny.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2018.

Vítězi jednotlivých kategorií Duhového křídla v loňském roce se stali: farma Apolenka ze Spojila, Gabriela Bělková z Dětského rehabilitačního centra Lentilka v Pardubicích a František Švadlenka ze Svazu tělesně postižených. Zvláštní cenu za celoživotní práci loni obdržela Miluše Horská, ředitelka školy Svítání.

 

Zdroj: Krajský úřad Pardubického kraje, www.duhovekridlo.cz