Středa 21.02.2024 14:50

Zapomínáte? Lékárníci Vám od 5. do 11. března poradí, zda nejde o Alzheimera

V neděli 11. března se uskuteční Evropský den mozku. Lékárníci při této příležitosti v týdnu od 5. do 11. března 2018 poradí pacientům, v jaké fázi je jejich „zapomínání“ a jestli se nejedná již o ranou fázi poruchy paměti, kterou by měl začít léčit lékař. Informaci přinesl server Medical Tribune (www.tribune.cz)

Různé fáze poruch paměti, které můžou mozek postihnout, vedou k částečné nebo úplné ztrátě samostatnosti. Taková onemocnění znamenají vždy výrazné omezení nejen pro pacienta, ale i pro jeho blízké a okolí. Je proto důležitá jejich včasná diagnóza a pomoc nemocnému i jeho rodině.

Lékárníci ztéměř 700 lékáren se vtýdnu od 5. března zapojí doEvropského dne mozku svou kampaní „Nevzpomínám si, zapomínám…“. Prosvépacienty připravili již tradiční letáčky a také brožury o Alzheimerově chorobě, včetně jednoduchého úvodního testu, který si může každý provést doma sám nebo zapomoci svých příbuzných. “Česká lékárnická komora vespolupráci sČeskou alzheimerovskou společností školí své členy – lékárníky vtzv.garantovaném kurzu tak, abybyli schopni vést poradenství pro pacienty sAlzheimerovou chorobou nebo jejich blízké,” představuje aktivitu stavovské organizace její prezident Lubomír Chudoba. Demence totiž vede vždy k částečné nebo úplné ztrátě samostatnosti aovlivní život nejen pacientovi, ale také jeho nejbližším.

Nejnovějším garantovaným kurzem ČLnK jsou proškoleni lékárníci ze70lékáren, ve kterých mohou ti, kteří mají pochybnosti, zda jejich mozek stále pracuje správně, nebo ti, kteří si neví rady spéčí o osobu trpící Alzheimerovou chorobou, konzultovat slékárníkem svou situaci nad rámec kampaně a po celý rok.

Seznam lékáren zapojených do kampaně naleznete zde.

Seznam lékáren poskytujících rozšířené konzultace o Alzheimerově chorobě naleznete zde.

 

Zdroj: Medical Tribune