Středa 21.02.2024 9:24

Nové číslo časopisu International Journal of Care and Caring zdarma

Nové číslo globálního časopisu International Journal of Care and Caring – IJCC (Volume 2 No 1)  je dostupné zdarma online (viz též předchozí čísla). Mezinárodní žurnál o péči a pečování je nový multidisciplinární časopis určený k předávání zkušeností a diskusi o problematice péče. Časopis publikuje vysoce kvalitní příspěvky na témata péče, pečování a pečovatelek a pečovatelů ze všech částí světa. Zaměřuje se na péči o osoby v jakémkoli věku, které mají dlouhodobé onemocnění, postižení nebo křehkost nebo jsou v terminálním stádiu nemoci a na konci života. V aktuálním březnovém čísle naleznete například články: Gender-based analysis of working-carer men: a North American scoping review, Nursing homes with lifestyle profiles – part of the marketisation of Swedish eldercare, recenzi knih “The meaning of care: The social construction of care for elderly people (Bernard Weicht)” nebo “Take care: How to be a great employer for working carers  (David Grayson)”. 

Časopis se zabývá ekonomickými, organizačními, politickým, sociálními, právními, rodinnými, globálními a etickými otázkami a prostředím poskytování péče, a to jak placenou a profesionální, tak neplacenou, neformální podporou a péčí o členy rodiny, přátele nebo sousedy. Časopis se věnuje péči v různých formách, kontextech a prostředích – v domácnostech, komunitách a rezidenčních zařízeních.

Cílem časopisu je diskuse o potřebě podpory v komunitách, na pracovištích a ve zdravotnických systémech tak, aby péče byla dostupná, zvládnutelná a obohacující pro pečující a aby byla důstojná a podporovala nezávislost příjemců péče. IJCC vítá příspěvky na témata péče, vztahů a etiky v oblasti péče, politickou ekonomii péče, péče jako téma morální filosofie a feministické analýzy a péče a pečování jako zdroje výzev a národních a globálních sociální hnutí.

Časopis podporuje kritické zapojení do politiky a praxe. Sekce pravidelných debat a otázek obsahuje dialog s organizacemi pečujících, tvůrci politik, odbory, zaměstnavateli a akademickými pracovníky, který podporuje sdílení nápadů, odborných znalostí a zkušeností.