Sobota 22.06.2024 14:17

Ohlédnutí za konferencí Reformy péče o duševní zdraví v Praze

23. listopadu se v pražském Tophotelu uskutečnila konference Reformy péče o duševní zdraví, věnovaná jejímu současnému stavu, zahraničním inspiracím a výzvám, které reformu v příštím roce čekají. Ve třech tematických blocích diskutovali zahraniční odborníci, zástupci sociálních služeb, lékaři, lidé se zkušeností s duševním onemocněním i zástupci pojišťoven a ministerstev.

Celou konferenci zahájili náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula a Sir Graham Thornicroft, britský psychiatr a profesor na Londýnské Kings‘ College (na fotografii). Ve svém příspěvku se věnoval příkladům dobré praxe deinstitucionalizace ve Velké Británii.

Úvodní panelovou diskusi věnovanou současnému stavu české reformy a zkušenostem ze zahraničí otevřel Dan Chisholm ze Světové zdravotnické organizace. Druhý blok se věnoval komunitním službám, těžišti nového systému péče o duševní zdraví, úvodní příspěvek přednesl Jan Pfeiffer, gestor projektů Center duševního zdraví Ministerstva zdravotnictví.

Část konference byla věnována destigmatizaci, rovnosti a zplnomocňování lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Úvodní vstup patřil Petru Winklerovi z Národního ústavu duševního zdraví, jenž ve svém příspěvku mimo jiné odkázal na srovnání míry stigmatizace duševních nemocí v Británii a v České republice.

Záznam z celé konference a jednotlivé prezentace řečníků budou po sestřihu zveřejňeny na strínkách www.reformapsychiatrie.cz (viz program konference a přehled panelistů)

 

Zdroj: Reforma péče o duševní zdraví