Sobota 13.04.2024 23:56

Proč senioři stále navštěvují předváděcí akce

I přes obrovskou medializaci fenoménu “šmejdů” senioři stále v hojné míře navštěvují předváděcí akce. Psycholožky Marie Vingárková a Romana Mazalová z Univerzity Palackého v Olomouci provedly výzkum s cílem zjistit, jak je to možné a proč senioři odolávají působení médií i preventivních programů kladoucích si za úkol je v tomto směru vzdělat a ochránit.

APSS ČR: Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) jako největší profesní sdružení v sociálních službách vydala Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR.

Doporučený standard kvality vznikl na základě dvouleté práce týmu odborníků, jejichž cílem bylo vytvořit standard z pohledu uživatele služby, tj.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc na roky 2016 – 2019

Plán schválila vláda na svém zasedání 3. února 2016 (viz usnesení vlády č. 85) Účelem plánu je formulovat, implementovat a koordinovat vzájemně logicky provázané úkoly k dosažení cílů zaměřených na zlepšení kvality života pro pacienty s Alzheimerovou nemocí a obdobnými onemocněními, zlepšení kvality života pro pečující, zvýšení informovanosti v rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb i v rámci široké veřejnosti, podporu a rozvoj vzdělávání a podporu výzkumných aktivit zaměřených na oblast demence.

Potřeba paliativní péče bude dále růst, zejména v domácí a dlouhodobé péči

Paliativní péče je neoddělitelnou a nepostradatelnou součástí poskytování zdravotní péče a systému zdravotnictví a vyjádřením humánního poslání medicíny, kterým je mírnit utrpení, bolest a strádání. Podle Světové zdravotnické organizace je paliativní péče přístup, který zlepšuje kvalitu života pacientů a rodin čelících životu ohrožující nemoci prostřednictvím mírnění utrpení, včasné identifikace, hodnocení a léčby bolesti a dalších problémů fyzické, psychosociální a duchovní povahy (WHO, 2004).