Čtvrtek 29.02.2024 6:32

Politika přípravy na stárnutí v České republice

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. Publikace vznikla v rámci projektu Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni a byla vytištěna v nákladu 1 000 kusů.

 

Zdroj: MPSV