Neděle 14.04.2024 1:23

Poprvé jednala Pracovní skupina pro zdravotně-sociální pomezí Pacientské rady

V úterý 17. dubna 2018 poprvé jednala Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí a jednala zejména o prioritách pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Členové pracovní skupiny již před samotným jednáním vytvořili návrh seznamu priorit pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí, který následně připomínkovali.

Po úvodním slově a seznámení členů skupiny se strukturou Pacientské rady a jejích pracovních skupin vedoucí pracovní skupiny Jitka Reineltová prezentovala a blíže vysvětlila vybrané oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Po prezentaci byla otevřena diskuze k jednotlivým prioritám. Na závěr jednání členové seznam priorit přijali jako základní dokument skupiny, který bude předložen ke schválení Pacientské radě.

Zápis z jednání bude vložen na webové stránky po jeho zpracování.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví