Sobota 13.04.2024 23:27

MZ

Na Ministerstvu zdravotnictví jednala Pracovní skupina pro domácí péči

Dne 19. 9. 2018 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo 2. jednání pracovní skupiny pro koncepční řešení poskytování domácí péče v ČR. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byly návrhy týkající se popisu cílových skupin pacientů v domácí péči, možnostmi na rozšíření indikace domácí péče, zapojení domácí péče do lékařské pohotovostní služby, otázkami sazebníku výkonů a dalšími.

Priority spolupráce s WHO: Alkohol, nedostatek pracovníků, primární péče a integrace služeb

Desítky českých odborníků a sedm představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) přijali pozvání ministra Adama Vojtěcha a ve dnech 12. a 13. července 2018 navštívili Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlavním smyslem návštěvy byl rozvoj spolupráce České republiky a WHO v oblastech primární a integrované péče, veřejného zdraví a stabilizace lidských zdrojů ve zdravotnictví.

Poprvé jednala Pracovní skupina pro zdravotně-sociální pomezí Pacientské rady

V úterý 17. dubna 2018 poprvé jednala Pracovní skupina Pacientské rady pro zdravotně-sociální pomezí a jednala zejména o prioritách pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Členové pracovní skupiny již před samotným jednáním vytvořili návrh seznamu priorit pacientů v oblasti zdravotně-sociálního pomezí, který následně připomínkovali.

Nový systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz by měl platit od roku 2019

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků na poukaz. Návrh nyní zamířil do meziresortního připomínkového řízení. Nové znění části zákona, kterou vloni v červnu 2017 zrušil Ústavní soud, by se do vlády měla dostat v červnu 2018.

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo 10 milionů na „Rozvojové projekty zdravotní péče“

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ (viz tabulka níže). Vybráno a podpořeno bylo celkem 35 žádostí. Celková částka přidělená těmto projektům činí přes 10 milionů korun (10 106 897,- Kč).

Ministerstvo zdravotnictví spouští projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP spouští první fázi projektu financovaného z evropských fondů, který je zaměřen na implementaci a standardizaci paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči.