Středa 21.02.2024 15:20

Poradní orgán Ústeckého kraje jednal o dotačních programech pro seniory

Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se sešel Poradní orgán hejtmana Ústeckého kraje. Na svém tradičním setkání projednával mimo jiné otázku tvorby dotačního programu pro seniory, který by sloužil zejména pro volnočasové aktivity seniorů v regionu. Kromě zmíněných dotačních programů na kulturu, sport a volný čas v souvislosti s čerpáním pro seniory se projednávalo také plnění krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením či sjednocení a zpřehlednění přerozdělování dotací kraje. Setkání vedl Pavel Csonka, předseda Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje a předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZÚK. Dále byla přítomna Květoslava Čelišová, členka městské rady seniorů v Ústí nad Labem a členka Výboru pro sociální věci ZÚK, Petra Fünfkirchlerová z odboru sociálních věcí či předseda Krajské rady seniorů Ústeckého kraje Alois Malý.

Poradní orgán HÚK vznikl v lednu roku 2013 a schází se zhruba každé čtvrtletí. Od doby jeho vzniku se ukázalo jeho působení velmi účelné a užitečné v duchu myšlenky zvýšení míry koordinace aktivit určených cílovým skupinám seniorů a osob se zdravotním postižením. Ústecký kraj například pravidelně podporuje seniory; každoročně se koná soutěž Senior Art či seniorské sportovní hry v Litvínově. Kraj pomáhá též při vydávání čtvrtletníku Seniorské listy.

 

Zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje