Sobota 22.06.2024 14:33

finance

Podívejte se na informační letáky pro seniory o očkování, prevenci zadlužení a finančního zneužívání

Česká společnost pro gerontologii, z.s. vydala sérii informačních letáků pro seniory. Dočtete se v nich, jak zvýšit finanční bezpečnost a snížit riziko finančního zneužívání a podvodů. Jeden z letáků se zaměřuje také na základní fakta a dezinformace o očkování nejen proti Covidu-19. Letáky byly distribuovány v tištěné verzi obcím s rozšířenou působností a občanským poradnám.

Seminář pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji objasnil otázky financování

S velkým zájmem poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji se setkal seminář věnovaný právním aspektům financování sociálních služeb ve Zlínském kraji, který připravil Odbor sociálních věcí krajského úřadu pod patronátem krajské radní Michaely Blahové, zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Bezplatná insolvenční poradna v Českých Budějovicích loni pomohla více než 400 lidem

Zhruba ve 400 případech podala v roce 2017 Bezplatná insolvenční poradna na jihu Čech pomocnou ruku lidem, kteří se ocitli ve finanční tísni. Z toho 200 insolvencí řešili klienti přímo v jejím sídle a stejnému počtu klientů ji pomohla zprostředkovat. 

Výzva na pilotní provoz Center duševního zdraví v pěti krajích

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví, do kterého se mohou hlásit poskytovatelé sociálních a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí zajistit pilotní provoz Center duševního zdraví ve vybraných krajích (Hl.

Bezbariérovost, poradenství nebo bydlení: Ministerstvo podpořilo 26 projektů 30 miliony

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Přesně do těchto oblastí putuje neziskovým organizacím téměř 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Pražští radní rozhodli o zvýšení dotace městským částem na necelých 729 milionů

Rada hlavního města Prahy na mimořádném jednání 15. března 2018 odsouhlasila posílení objemu prostředků na dotace městským částem z původní schválené výše 500 mil. Kč na 728 850 000 Kč. Podle struktury účelu uvedeného v přijatých žádostech hlavní město Praha dotacemi podpoří zejména kapitolu školství.

Výsledky dotačního řízení MPSV pro sociální služby s nadregionální a celostátní působností

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotačního řízení pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností. První peníze poskytovatelé obdrží do konce března (60% přiznané dotace), zbývajících 40% pak do konce června 2018.

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo 10 milionů na „Rozvojové projekty zdravotní péče“

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ (viz tabulka níže). Vybráno a podpořeno bylo celkem 35 žádostí. Celková částka přidělená těmto projektům činí přes 10 milionů korun (10 106 897,- Kč).