Sobota 22.06.2024 13:57

Portál pro učitele: V učebnicích finanční gramotnosti je téma „důchodu“ na konci a většinou se nestihne probrat

Dle výzkumu společnosti MindBridge Consulting, který byl zaměřen na oblast finanční gramotnosti na školách, za nejméně důležité považují kantoři téma zhodnocení peněz, tedy investice a důchodové spoření, přičemž ani zájem dětí o tuto oblast (pochopitelně) není velký. Zároveň z výzkumu vyplynulo, že pedagogové mají svou finanční situaci sice lépe pod kontrolou než zbytek populace, nicméně kde naši učitelé docela tápou, je správně určit výši státního příspěvku na penzijní produkty III. pilíře. Bohužel i z logiky věci je v učebnicích finanční gramotnosti téma „důchodu“ a příprava na něj většinou řazeno až do posledních kapitol, které se mnohdy ani nestihnou ve školním roce probrat, případně jen okrajově. Paradoxně je tak na okraji zájmu to, co se bude osobně týkat většiny dnešní mladé generace a kde „faktor času“ hraje zcela zásadní roli. Matematické příklady by neměly vyvolávat u školáků a studentů obavy a strach, ale spíše dát návod, jak se orientovat v poměrně složité problematice penzí a efektivní přípravy na ní. Příspěvek “Příklady s penzijní tématikou” (autor: Jan Kubica, spoluautor: Ladislav Mišík) na metodickém portálu RVP.CZ ukazuje učitelům, jak s touto problematikou pracovat a seznamovat žáky a studenty. V přiloženém dokumentu k článku na tomto portálu učitelé naleznou praktické příklady.

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů (RVP) ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech. Cílovou skupinou, jak z hlediska uživatelů, tak i potenciálních autorů, jsou především praktikující ředitelé a učitelé škol.

 

Zdroj: Metodický portál RVP.CZ