Středa 21.02.2024 10:18

Praha 7 přátelská k seniorům – komunitní mapování

Ve všech vyspělých zemích můžeme pozorovat dva výrazné demografické trendy – stárnutí populace a urbanizaci. Odhady uvádějí, že do poloviny 21. století bude každému devátému Čechovi více než 80 let a že 75 % dnešních třicátníků se dožije 100 let. V ČR žije ve městech už dnes 75 % všech osob starších 60 let. Ve velkých městech, která jsou ze své podstaty místem ekonomického, kulturního i sociálního pohybu, jsou přitom senioři zdánlivě paradoxně vystaveni riziku sociální izolace a vyloučení ze společnosti. Tento problém se násobí obtížemi, s nimiž se senioři potýkají při pohybu ve veřejném prostoru. Mnozí jsou odkázáni jen na domácí prostředí, protože se v ulicích cítí ohroženi a nemohou se zde bezpečně pohybovat. Senioři také patří ke zdaleka nejčastějším obětem dopravních nehod.

Možnost účastnit se venkovních a společenských aktivit je důležitá pro udržení kvality života a upevňování pozitivního sebeobrazu i vědomí smysluplnosti své existence. V rámci péče o celkové zdraví a pohodu seniorů je třeba zajistit, aby se mohli bezpečně pohybovat v ulicích, aby si mohli dojít, kam potřebují, a zvládali udržovat svou soběstačnost. Potřeby seniorů vzhledem k veřejnému prostoru přitom nejsou v rozporu s potřebami ostatních chodců a z úprav ve prospěch bezpečného pohybu seniorů mohou profitovat všichni obyvatelé města.

Jsme proto rádi, že jsme na podzim 2017 mohli ve spolupráci s Prahou 7 realizovat pilotní mapování veřejného prostoru se seniory. Mapování proběhlo formou dotazníkového šetření a skupinových rozhovorů. Zúčastnilo se jej více než 100 respondentů, kterým tímto velice děkujeme.

Ze sebraných dat lze usoudit, že pro seniory jsou při pohybu ve veřejném prostoru důležité především tyto faktory:

  • rovný a neklouzavý povrch chodníků,
  • dostatek času a dobré rozhledové podmínky při přecházení ulic,
  • dostatek laviček a WC,
  • komfortní zastávky MHD,
  • přehlednost a upravenost veřejného prostoru.

 

Nejvíce problémů spatřovali zúčastnění senioři na místech, kde se nejčastěji pohybují, tedy v okolí Letenského a Strossmayerova náměstí, podél ulice Komunardů, na Ortenově náměstí, v Pražské tržnici, v Letenských sadech nebo ve Stromovce. Problematické jsou pro ně bariérové zastávky, především zastávky tramvaje Kamenická a Maniny, které by se však měly dočkat rekonstrukce snad již v roce 2018. Senioři vnímají jako ohrožující volně pobíhající psy a cyklistický provoz, obzvláště pokud cyklisté jezdí po chodníku.

Podrobné výsledky průzkumu naleznete zde.

Zprávy z prvníhodruhého a posledního setkání.

 

Zdroj: Pražské matky (www.prazskematky.cz)