Středa 21.02.2024 10:05

Praha v roce 2018 počítá s investicemi do zařízení sociálních služeb

Kapitola rozpočtu hlavního města určená pro sociální služby v roce 2018 také počítá s investicemi do mnoha zařízení, která se péčí o seniory zabývají. Jak konstatoval radní hl. m. Prahy pro oblast sociální Daniel Hodek, v příštím roce se podaří zafinancovat téměř všechny investiční akce. „Rád bych ještě ve svém funkčním období dosáhl stavu, kdy sociální služby přestanou být v rámci hlavního města, co se týče platů i investic, popelkou a bude z nich plnohodnotná a respektovaná část života města podobně jako například doprava nebo rychlá zdravotnická pomoc,“ upřesnil radní.

 

Praha chce dále zvyšovat platy v sociálních službách

Daniel Hodek v předvánočním čase navštěvuje domovy pro seniory, které má ve správě hlavní město Praha. V rámci návštěv mimo jiné uvedl, že chce zvyšovat platy zaměstnanců v sociálních službách tak, aby dosáhly na celostátní i a pražský průměr. „Přišel jsem se podívat za seniory a popřát jim hodně zdraví, hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku Současně ve všech zařízeních, která navštěvuji, také velmi děkuji všem zaměstnancům za jejich náročnou a současně velmi záslužnou práci pro ty nejstarší z nás.“ 

„V letošním roce se nám v rozpočtu hlavního města opět podařilo najít prostředky, kterými můžeme podstatně navýšit platy i odměny všem zaměstnancům tak, aby dosáhly na celostátní i postupně také na pražský průměr, “uvedl radní Daniel Hodek.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy