Středa 21.02.2024 10:06

Pražští radní schválili granty pro 52 projektů do 200 tisíc korun. Podívejte se na přehled úspěšných žádostí

Praha letos rozdělí na grantech ve zdravotnictví 45 milionů korun a podpoří 152 projektů. Nejvíce peněz půjde na péči o nevyléčitelně nemocné pacienty, a to 16,6 milionu korun. Peníze dostanou žadatelé z řad hospicové i domácí paliativní péče. Na zdravotní služby bude vydáno v rámci 29 žádostí o podporu 10,2 milionu Kč. Finance budou sloužit například na komunitní ošetřovatelství, následnou lůžkovou péči nebo komunitní rehabilitační péči pro lidi s těžkým zdravotním postižením. Nejvyšší počet projektů, celkem 65 za 8,1 milionu, podpoří magistrát v oblasti doplňujících služeb pro zdravotně postižené a chronicky nemocné. Zahrnují mimo jiné rekondiční aktivity nebo rehabilitace po cévních mozkových příhodách a poškození mozku. Další více než desítka milionů bude dána na podporu programů primární a sekundární prevence, časné rehabilitace nebo podporu zdravého životního stylu a informovanosti. Radní hlavního města mohou schválit projekty pouze do výše 200.000 korun, zbylé musí projednat zastupitelé. Ti budou na březnovém jednání rozhodovat o projektech za 40,21 milionu korun.

Návrh na udělení grantů hlavního města Prahy na rok 2018 pro oblast zdravotnictví projednala Rada hl. m. Prahy dne 6. 3. 2018 (usnesení č. 421). Udělené granty pro celkem 52 projektů vy výši do 200 tisíc korun v celkové hodnotě 4 790 tisíc naleznete v tabulce níže.

 

Předkládající organizace 2018 Název projektu 2018 Výše neinvest. grantu 2018
v Kč
Sdružení celiaků ČR, z. s. Poradna pro pražské celiaky 200 000
Cestou zdraví z.s. Pomoz sobě 2018 189 000
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Speciální psychologická poradna pro sluchově postižené 182 000
Diakonie Církve bratrské Bethesda – domov pro seniory 171 000
Borůvka Praha o.p.s. Rehabilitace i pro další 170 000
Rehabilitace Praha s.r.o. Domácí fyzioterapie osob s těžkým zdravotním postižením 168 000
Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. Informační centrum o hluchotě 167 000
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Péče o pacienty z Prahy v Hospici sv. Jana N. Neumanna 160 000
TJ Orion Praha, z.s. Hipoterapie a sportovní ježdění hendikepovaných 160 000
SVR – společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s. Šance pro handicapované děti hl. m. Prahy 142 000
REHAFIT, o.p.s. Rehabilitační centrum pro tělesně postižené 133 000
Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním, z.s. Rekondiční a ozdravné pobyty pro ženy po ablaci prsu 128 000
Skutečně zdravá škola, z.s. Skutečně zdravá škola – rozvoj programu 2018 127 000
Spolek přátel Konta Bariéry Časopis Můžeš 127 000
Modrý klíč o.p.s. Poskytování fyzioterapie uživatelům sociální služby Modrý klíč o.p.s. – týdenní stacionář 125 000
PRO Gaudia, z. ú. Komplexní projekt psychosociální podpory pro dlouhodobě nemocné osoby, pro osoby vyrovnávající se s následky nemoci a pro umírající, jejich rodiny a osoby blízké 120 000
Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost Rakovina není náhoda 115 000
Elpida, o.p.s. Prevence demence 113 000
Domov Sue Ryder, z. ú. Domov Sue Ryder – půjčovna kompenzačních pomůcek 110 000
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory 110 000
Hravě žij zdravě z.s. Motivační program pro prevenci nadváhy a udržení optimální váhy určený pro Pražany VII. 108 000
Mateřské, rodinné a komunitní centrum Balónek, z.s. Svépomocná skupina rodičů s dětmi s postižením při Mateřském, rodinném a komunitním centru Balónek, z.s. 107 000
České ILCO, z.s. České ILCO – Stomie není TABU 104 000
REMEDIUM Praha o.p.s. Preventivní programy pro seniory 97 000
Dobré místo, z.s. Zdravotně sociální portál Lidé mezi lidmi 81 000
Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. Rekondiční pobyty pro duševně nemocné 80 000
Ad Hominem z.s. Infekční zubní ordinace pro rizikové pacienty 76 000
BONA, o.p.s. Edukační a terapeutické skupiny pro uživatele a rodinné příslušníky 74 000
KARDIO M+M, z. s. Pohybový program pro osoby postižené interními civilizačními chorobami 74 000
FIT-ILCO Praha, z.s. Podpora stomiků a jejich rodinných příslušníků 71 000
Reminiscenční centrum, z. s. Vzpomínejme, když pečujeme III. 68 000
Hravě žij zdravě z.s. Výzva 52. Jak zvýšit nutriční gramotnost a uvést teorii do praktického života? 65 000
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Rehabilitace pro žáky s těžkým kombinovaným postižením 65 000
ALEN – sdružení žen postižených rakovinou, z.s. (ALEN – sdružení žen) Rekondiční pobyty se zdravotním programem 64 000
Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. Edukační kurz pro rodinné příslušníky, kterým onemocněl blízký člověk psychózou 63 000
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. krajská organizace kraje Praha Rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením 63 000
BONA, o.p.s. Psychorehabilitační pobyty pro uživatele služeb 2018 60 000
Kardioklub Praha, spolek Rekondiční pobyt dospělých kardiaků 60 000
Taneční studio Light zapsaný spolek Jola Mangpo 55 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Semináře o zdraví a zdravém životním stylu pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké 53 000
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. Semináře Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku 51 000
Občanské sdružení Sedm paprsků Půjčovna zdravotních pomůcek 50 000
Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. Podpora poradenství a prevence na zvládání stresu a syndromu vyhoření pro rodiče duševně nemocných 50 000
Společenství harmonie těla a ducha z. s. Zdraví, prevence, rehabilitace, osvěta 44 000
Red Ribbon, z.s. Intenzivní edukační a rekondiční pobyt určený pro osoby žijící s HIV infekcí, jejich rodiny, přátele, kolegy a blízké okolí – Teplice nad Bečvou 2018 30 000
FIT-ILCO Praha, z.s. Rekondiční pobyt stomiků 28 000
Sdružení rodičů a přátel Střediska “DAR” z.ú. Hipoterapie 28 000
Země lidí o.p.s. V koňském sedle se Země lidí 28 000
Kristínka, z.s. Trénování paměti 26 000
Diakonie ČCE – středisko Praha Rekondiční pobyt uživatelů služeb Diakonie ČCE – střediska Praha 22 000
TEP z.s. Pravidelné rekondiční a rehabilitační cvičení a plavání pro pacienty po totálních endoprotézách 17 000
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. Motivace pedagogických pracovníků k prevenci HIV prostřednictvím aktuálních statistických údajů 11 000
Celkem   4 790 000

 

Stáhnout úplnou tabulku ve formátu Excel (xlsx).

 

Zdroj: Zdraví a medicínaZdravotnický portál města Prahy