Sobota 22.06.2024 14:03

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo 10 milionů na „Rozvojové projekty zdravotní péče“

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přidělení neinvestičních finančních prostředků pro rok 2018 v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ (viz tabulka níže). Vybráno a podpořeno bylo celkem 35 žádostí. Celková částka přidělená těmto projektům činí přes 10 milionů korun (10 106 897,- Kč). Podpořeny byly projekty v 6 prioritních oblastech: 1) Národní akční pán pro vzácná onemocnění, 2) Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů, 3) Podpora prevence nádorových onemocnění, 4) Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022, 5) Zdravotní gramotnost v primární péči a 6) Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR. Nejvyšší dotaci získala Fakultní nemocnice v Motole na projekt “Paliativní tým pro dětskou část FN v Motole” (přes 83 tisíc korun). Nejvíce projektů bylo podpořeno v oblasti podpory nemocniční paliativní péče (14 projektů v celkové výši 485,6 tisíc) a na vzácná onemocnění (13 projektů v celkové výši 152,8 tisíc korun). V prioritě “Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022” byly podpořeny tři projekty v celkové výši 338 800 tisíc korun, jedná se konkrétně o projekty “Osvětové aktivity zaměřené na psychická onemocnění a závislosti seniorů” (Elpida, o.p.s.),  “Psychiatrické minimum pro pečující” (Gerontologický institut, o.p.s.) a “Vysokomýtská akademie třetího věku se zaměřením na prevenci psychických poruch ve stáří”  (Vysokomýtská nemocnice).  Viz všechny výsledky níže.

 

Žadatel Název projektu Priorita Přidělená dotace
Elpida, o.p.s. Osvětové aktivity zaměřené na psychická onemocnění a závislosti seniorů Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022 146 600
Gerontologický institut, o.p.s. Psychiatrické minimum pro pečující  Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022 134 200
Osvětová beseda, o.p.s. Rakovina není náhoda Podpora prevence nádorových onemocnění 353 000
Vím, co jím a piju o.p.s. Zdraví není samozřejmost (Podpora zdravotní gramotnosti a zdravého životního stylu v primární péči) Zdravotní gramotnost v primární péči 0
ČAVO – Česká asociace pro vzácná onemocnění Zvyšování informovanosti o vzácných onemocněních Národní akční pán pro vzácná onemocnění 248 000
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s. Databáze registru Familiární adenomové polypózy (FAP) Národní akční pán pro vzácná onemocnění 250 000
Haima CZ, z.s. Den dětské onkologie 2018 Podpora prevence nádorových onemocnění 350 000
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. Informační činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou Národní akční pán pro vzácná onemocnění 177 320
Loono, z.s. #prsakoule na letních festivalech 2018 Podpora prevence nádorových onemocnění 177 000
Můj nový život, z.s. Můj nový život Podpora prevence nádorových onemocnění 500 000
PARENT PROJECT, z. s. Zajištění informovanosti o svalové dystrofii DMD Národní akční pán pro vzácná onemocnění 105 000
PARENT PROJECT, z. s. Podpora registru svalových dystrofií a atrofií Národní akční pán pro vzácná onemocnění 87 000
Senior fitnes z.s. Pohybem proti depresím Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022 0
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. Správa a aktualizace internetové prezentace www.huntington.cz a profilu na sociální síti www.facebook.com/huntingtoncz Národní akční pán pro vzácná onemocnění 39 000
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. Vzdělávání zdravotnických pracovníků o specifikách péče o pacienty s Huntingtonovou chorobou Národní akční pán pro vzácná onemocnění 0
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z.s. Off-line poradna pro osoby zatížené Huntingtonovou chorobou Národní akční pán pro vzácná onemocnění 33 900
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Rozvoj paliativní péče v rámci NMSKB Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 172 000
DEBRA ČR, z.ú. Zvýšení povědomí o vzácném onemocnění epidermolysis bullosa a aktualizace Registru EB Centra ČR Národní akční pán pro vzácná onemocnění 120 000
Nemocnice Jihlava Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 550 000
Vysokomýtská nemocnice Vysokomýtská akademie třetího věku se zaměřením na prevenci psychických poruch ve stáří Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022 58 000
Slezská univerzita v Opavě Aktivně proti rakovině prsu, děložního čípku a varlat Podpora prevence nádorových onemocnění 110 180
Slezská univerzita v Opavě Psychické poruchy u seniorů a jejich prevence Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022 0
Fakultní nemocnice v Motole Vznik databáze se sběrem dat stomatologických pacientů VO a propojení s EU ERN CRANIO   Národní akční pán pro vzácná onemocnění 250 000
Fakultní nemocnice v Motole Paliativní péče v dospělé části FN  Motol Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 0
Fakultní nemocnice v Motole Paliativní tým pro dětskou část FN v Motole Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 831 773
Fakultní nemocnice v Motole Podpora činnosti Koordinačního centra pro vzácná onemocnění Národní akční pán pro vzácná onemocnění 0
Institut klinické a experimentální medicíny Edukace potenciálních dárců krvetvorných buněk a vyšetření jejich HLA k zařazení do registru Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů 667 491
Institut klinické a experimentální medicíny Podpora informovanosti a edukace odborné a laické veřejnosti o dárcovství orgánů II  Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů 500 000
Institut klinické a experimentální medicíny Posílení informovanosti laické i odborné veřejnosti o orgánových transplantacích Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů 300 000
Thomayerova nemocnice  Mezinárodní spolupráce s organizacemi ICBDSR a EUROCAT – národní registrace vrozených vad a vzácných onemocnění 2018 Národní akční pán pro vzácná onemocnění 114 036
Thomayerova nemocnice  Zvýšení zdravotní gramotnosti v primární péči při komunikaci mezi praktickým lékařem a jeho pacienty Zdravotní gramotnost v primární péči 0
Thomayerova nemocnice  Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče transformací lůžek na G a NP v Thomayerově nemocnici Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 495 231
Thomayerova nemocnice  Karcinom prsu – co o něm víme a jak ho můžeme přemoci?! Podpora prevence nádorových onemocnění 100 000
Thomayerova nemocnice  Zlepšení podmínek péče o dysfagické pacienty s paliativní péčí v Thomayerově nemocnici  Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 334 900
Thomayerova nemocnice  Prevence traumatického stresu Zdravotní gramotnost v primární péči 326 675
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Podpora aktivit Koordinačního centra novorozeneckého screeningu pro Českou republiku (KCNS)  roce 2018 Národní akční pán pro vzácná onemocnění 104 020
Nemocnice Na Pleši s.r.o. Záměr komplexní paliativní péče ve Středočeském kraji Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 400 000
Nemocnice Český Těšín a.s. Zvýšení kvality poskytované paliativní péče prostřednictvím humanizace paliativních pokojů v Nemocnici Český Těšín Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 0
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 534 666
Nemocnice Nový Jičín a.s. Zvýšení kvality paliativní péče v Nemocnici Nový Jičín a.s. Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 371 346
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Zkvalitnění paliativní péče v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 505 559
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Rozvoj paliativní lůžkové péče  Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 350 000
Středomoravská nemocniční a.s. Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Prostějov Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 310 000
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Rozvoj paliativní péče v ÚVN Praha Zlepšení nemocniční paliativní lůžkové péče v ČR 0

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví