Středa 21.02.2024 8:10
doc. Martin Anders

Prezentace z konference k reformě péče o duševně nemocné v Brně

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo ve dnech 30. a 31. října v Brně konferenci multioborové spolupráce. Jak efektivně zavést multidisciplinární týmy do praxe, jak funguje multioborová spolupráce v zahraničí
a v jaké fázi je implementace reformy psychiatrické péče v České republice. Témata, která diskutovali nejenom pozvaní vystupující, ale i účastníci. Konference se zúčastnili sociální pracovníci z neziskového sektoru a veřejné správy spolu se zdravotníky, zdravotními i psychiatrickými sestrami, zástupci z řad uživatelů péče, nechyběli ani zástupci a metodici center duševního zdraví a řada dalších profesí zapojených do implementace reformy.

Konferenci uvedl MUDr. Jan Pfeiffer přednáškou o reformě: Kde jsme a kam směřujeme. MUDr. Pfeiffer následně představil téma mezioborového přístupu a jak jej správně nastavit v praxi. Pan John Jenkins (UK), ředitel organizace Mental Health Collaborating Network, představil příklady dobré praxe z Anglie. Poslední příspěvek dne měla PaedDr. Blanka Veškrnová, ředitelka Práh jižní Morava.

Metodici projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným uspořádali interaktivní workshop, v rámci kterého si účastníci vyzkoušeli řešení modelových případů v rámci multidisciplinární spolupráci.

Další den uvedl konferenci doc. Martin Anders představením příkladů dobré praxe multidisciplinární spolupráce z VFN v Praze mezi akutním příjmovým oddělením a NNO Fokus. Na doc. Anderse plynule navázal výkonný ředitel charitativní organizace Penumbra Nigel Henderson s tématem zotavování pacientů v komunitě. V druhé části dne vystoupil také MUDr. Miroslav Pastucha z centra duševního zdraví v Praze.

Konference byla zakončená workshopem na téma multidisciplinární spolupráce a role jednotlivých profesí opět pod vedením metodiků projektu Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným.

Prezentace expertů se Vám otevřou v novém okně po kliknutí na příslušný název:

Whole Person, Whole Life – Whole System (John Jenkins),

Multidisciplinární tým (Blanka Novotná),

Multidisciplinární přístup (Fišarová, Flaksová et al.),

Multidisciplinární přístup (Helena Herbstová),

Práh JM (Blanka Veškrnová),

Roční zkušenosti spolupráce akutního oddělení VN a Fokus Praha (Anders, Fišarová, Balíková et al.),

Recovery – Learning to dance in the rain (Nigel Henderson),

Multidisciplinární přístup a role jednotlivých profesí (Miroslav Pastucha).

 

Zdroj: Reforma péče o duševní zdraví

Foto: Ministerstvo zdravotnictví