Sobota 22.06.2024 15:24

Záznam z mezinárodní konference “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”

Česká společnost pro gerontologii, z.s. uspořádala 11. prosince 2018 v Praze mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”, na které vystoupili čeští a zahraniční odborníci a zástupci mezinárodních organizací (viz program a profily vystupujících). Záznam vystoupení a prezentace jednotlivých účastníků naleznete níže. 

 

Zahájení konference

Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu
Šárka Jelínková, senátorka, Ústavně-právní výbor

 

Francesca Centola, Eurocarers, Brusel, Belgie

Podpora pečujících na úrovni EU a data o pečujících (stáhnout prezentaci)

 

Richard Humpries, Kings Fund, Velká Británie

Integrované služby pro pečující – nejlepší praxe (stáhnout prezentaci)

 

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Podpora a potřeby rodinných pečujících (stáhnout prezentaci)

 

Kent Löfgren, bývalý poradce ministryně pro zdraví a sociální věci, Švédsko

Koordinovaná péče a podpora na místní úrovni (stáhnout prezentaci)

 

Sue McLintock, Carer Positive Awards, Carers Scotland, Skotsko

Carer Positive – zaměstnavatelé pro pečující (stáhnout prezentaci)

 

Pavel Štern, Byznys pro společnost, Česká republika

Jak mohou zaměstnavatelé podporovat pečující (stáhnout prezentaci)

 

Martina Takter, Národní centrum kompetencí pro pečující, Švédsko

Nejlepší praxe v podpoře pečujících na lokální úrovni (stáhnout prezentaci)

 

Irene Bertana, COFACE Families Europe, Brusel, Belgie

Rodinná dimenze dlouhodobé péče (stáhnout prezentaci)

 

Jiří Horecký, prezident European Ageing Network

Podpora pečujících v systému sociálních služeb (stáhnout prezentaci)

 

Tisková konference

 

Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo práce a sociálních věcí, Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Jiří Horecký, prezident European Ageing Network a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

 

Konference se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Přenos a výměna dobré praxe ze zahraničí v oblasti obhajoby zájmů a práv seniorů a pečujících osob“ podpořeného prostřednictvím dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností”.