Sobota 13.04.2024 23:38

Příspěvek na péči ve IV. stupni se zatím na 19 200,- Kč nezvýší. Ministerstvo chce systémovou změnu

Vláda odmítla senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle kterého se měl zvýšit příspěvek na péči ve IV. stupni při péči poskytované v domácím prostředí ze 13 200,- Kč na 19 200,- Kč, s tím, že se jedná o nesystémovou záležitost. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Václav Krása je návrh nesystémový, protože by bylo správné zvýšit i příspěvek na péči ve III. stupni. Podle něj by bylo spravedlivé zamyslet se nad celým systémem příspěvku na péči.  NRZP ČR bude ve sněmovně dále podporovat přijetí senátního návrhu, protože se podle Václava Krásy jedná o jasný signál preference domácí péče v přirozeném prostředí před ústavní péčí. Dalším důvodem je, že zatím podle informací NRZP ČR není žádná systémová změna připravována. 

 

Zdroj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR)