Středa 21.02.2024 8:08

Nedostatek posudkářů je alarmující. MPSV je chce vyjmout ze státní služby

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová se sešla se zástupci lékařské posudkové služby na celostátním jednání o dlouhodobě personální situaci v posudkové službě. Tu Němcová považuje za alarmující. V současné době je každá pátá pozice posudkového lékaře neobsazená. Do konce roku 2018 může skončit dalších sto posudkářů. Experti se shodli na tom, že posudkové lékaře je nutné vyjmout ze systému státní služby. Podle současné právní úpravy totiž posudkovému lékaři, který dosáhl věku 70 let přede dnem 1. ledna 2018, skončí služební poměr 31. prosince 2018.

Na včasnosti a kvalitě posudků přitom závisí osoby se zdravotním postižením a jejich blízcí. A také poskytovatelé sociálních služeb. Posouzením zdravotního stavu je podmíněn nejen příspěvek na péči, ale také přiznání invalidního důchodu a dalších dávek pro osoby se zdravotním postižením. Tyto dávky jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem. Na základě posouzení lékařem o nich rozhodují úřady práce respektive příslušné správy sociálních zabezpečení.

Doba trvání vyřízení příspěvku na péči je podle osob s potřebou péče okolí, odborníků a občanských organizací neúnosná. Podle ročenky MPSV posudková služba v roce 2016 obdržela celkem 145 tisíc žádostí o posouzení stavu žadatelů o příspěvek na péči. Ke konci roku 2016 MPSV evidovalo téměř 21 tisíc nevyřízených žádostí o příspěvek na péči. Ten pobírá kolem 350 tisíc obyvatel, zejména seniorů. Zamítnuto bylo 17 tisíc žádostí. Přiznáno bylo celkem 127 tisíc nových příspěvků – viz graf níže.

 

Zachrání posudkovou službu lékaři senioři nebo je třeba do systému pustit další odborníky?

Ministryně a posudkoví lékaři se shodli, že posudkovou službu je třeba zatraktivnit a nalákat do této profese nové pracovníky. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása letos v únoru na jednání s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou navrhl, aby se postupně zrušila role lékařů posudkové služby při posuzování zdravotního stavu a posudkoví lékaři byli nahrazeni ergoterapeuty pracujícími pod úřady práce, které příspěvek na péči a jiné, tzv. nepojistné dávky vyřizují. Ministryně Němcová v reakci na návrh uvedla, že v současné době v ČR působí pouze asi 500 ergoterapeutů a jejich dostatek na trhu práce lze očekávat nejdříve za pět let. V materiálu ” Transformace posudkové služby” konstatuje, že nedojde-li k výrazné změně systému, stane se stávající systém posuzování naprosto nefunkčním. Dlouhodobé řešení NRZP ČR spatřuje v zavedení posuzování zdravotního stavu zapojením ergoterapeutů. Podle České asociace ergoterapeutů bylo ke dni 1. 3. 2017 v ČR 1 232 registrovaných ergoterapeutů. Každý rok ukončí vysokoškolské vzdělání v oboru ergoterapie dalších cca 120 absolventů, což je již nyní podstatně více než absolventů posudkových lékařů. Podle NRZP je tato profese nedoceněná a proto tito specialisté velmi složitě získávají zaměstnání v oboru.

 

Počet řízení o příspěvku na péči ukončených posudkovou službou v roce 2016

 

Zdroj: MPSV (ročenka)