Středa 21.02.2024 15:56

Propojování dětí se seniory oceňuje nová značka „Mezigeneračně“

Domov pro seniory Bechyně a Mateřská škola Jahůdka získaly jako první v Jihočeském kraji ocenění Mezigeneračně spolupracujeme. Setkávání dětí a seniorů pořádají zaměstnanci obou organizací již třetím rokem. Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaložené práce a energie škol, školek či seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací. “Je to pro nás velká čest, protože jsme první a jediní v Jihočeském kraji, kdo takové ocenění získal a máme upřímnou radost nejen z něho, ale především z toho, že setkávání společně organizuje tato smysluplná setkávání již třetím rokem a všem se moc líbí a vládne při nich úžasná nálada ve velmi milé atmosféře”, uvádí k ocenění Mgr. Alena Sakařová, ředitelka DpS Bechyně. “Velké poděkování patří našim aktivizačním pracovnicím z DpS Bechyně a paním učitelkám z MŠ Jahůdka. To ony jsou hlavní duší i mozkem veškerého dění, vymýšlení programu setkání a přípravářkami. Bez nich by tato myšlenka zapadla.”, dodává.

Domov pro seniory Bechyně, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj, poskytuje kvalitní sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo z důvodu změny zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poslání domova pro seniory Bechyně je poskytovat klientům sociální pobytovou službu. Klientům je zde zajištěn prožitek klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Rodinnou atmosféru navozuje nízká kapacita zařízení. Služby domova patří seniorům, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku stáří či změny zdravotního stavu a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Poskytovanými službami je podporován běžný způsob života a udržení soběstačnosti co nejdéle. Cílem je zajištění důstojného prožití stáří. Prioritou domova je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem.

„Pro děti je setkávání se seniory velmi přínosné. Dává jim jiný obzor, rozvahu, klid a poznání, že stáří je předsudek,“ uvádí Linda Obrtelová, ředitelka organizace Mezi námi. A dodává: „Společnost často bere staré lidi s despektem, ale děti při osobních setkáních zjistí, že stáří nemusí být vždy překážka, ba naopak. Se starými lidmi může být legrace. Mohou být pro děti dobří parťáci i proto, že se jim věnují, mají na ně čas a baví je podobné věci.“

 

Zdroj: Jihočeský kraj, foto: freeimages.com