Čtvrtek 29.02.2024 6:58

Jak upravit domov člověka s demencí. Příručka pro pečující

Demence přináší do rodiny mnoho nového a některé situace mohou být pro celou rodinu včetně daného člověka velmi náročné. Ač se to nemusí na první pohled zdát, i některé malé úpravy domácího prostředí mohou vám i vašemu blízkému pomoci vše lépe zvládnout. V průběhu roku 2017 Česká alzheimerovská společnost vydala užitečnou brožuru Jak upravit domov člověka s demencí, která je nyní volně dostupná na internetovém portálu ČALS.

Naše domovy mohou působit klamným dojmem. Většinou jsme na ně my i naši blízcí natolik zvyklí, že potenciální rizika, která skrývají, již vůbec nevnímáme. Postupující demence však může pohled člověka na jeho okolí měnit a celý dříve přívětivý a bezpečný domov se pro něj může stát místem plným různých obtíží. Ty mu mohou ztížit vykonávání činností, které má rád a které právě k domovu neodmyslitelně patří. Změněné vnímání může navíc způsobit různé, potenciálně velmi nebezpečné, situace. Člověk s demencí většinou nedokáže odhalit možná rizika a správně odhadnout jejich míru. Je proto potřeba, abyste se na daný domov společně podívali znovu čerstvým pohledem, předešli tak možným nebezpečím a zachovali jeho kouzlo v co největší míře.

Bez ohledu na diagnózu by totiž domov pro každého z nás měl být místem, kde se cítíme v bezpečí a kde je nám dobře. Měl by být místem, které důvěrně známe a kde můžeme být skutečně sami sebou. Místem, kam se vždy rádi vracíme. Místem plným nejrůznějších vzpomínek, známých vůní i zvuků.

S postupující demencí nabývá právě takové místo na ještě větším významu, a je proto dobré jej pro člověka s demencí co nejdéle uchovat, pokud to jeho zdravotní stav i rodinná situace umožňují. Domov totiž může být pro člověka s demencí jedním z důležitých míst, kde má nad věcmi kontrolu, kde díky předmětům, vzpomínkám i běžným činnostem poznává sám sebe, kde může pokračovat ve svých zažitých zvyklostech a kde se cítí dobře.

Cílem úprav domácího prostředí tedy není vytvořit z domova vašeho blízkého zcela nové, sterilní místo, kde se nemůže vůbec nic stát. Naopak, cílem je pomoci člověku s demencí pokračovat v životě tak, jak byl zvyklý. Cílem je upravit domácnost tak, aby co nejdéle zůstávala domovem. Aby činnosti, které má váš blízký rád, byly i nadále možné a aby i přes svou nemoc mohl váš blízký zůstat i nadále svobodný a samostatný.

Tato příručka nabízí možnosti a návrhy, jak toho můžete dosáhnout. Jednotlivé tipy jsou návrhy, které vycházejí z praxe, nikoliv univerzální pravidla. Ne všechny budou platit pro vás a vašeho blízkého, a je proto třeba vždy každý bod zvážit v souvislosti s vaší konkrétní situací, povahou a současným stavem vašeho blízkého a s možnostmi, které v rámci domu nebo bytu máte.

Příručka je rozdělena do několika kapitol, které se, jak uvidíte, vzájemně prolínají a které spolu velmi úzce souvisí. Rozhodli jsme se věnovat pozornost nejprve širším tématům, která lze aplikovat na domov jako celek, a nakonec rozebrat příklady úprav v jednotlivých místnostech. Doufáme, že mezi jednotlivými návrhy najdete ty, které vašemu blízkému pomohou zůstat doma, v důvěrně známém a bezpečném prostředí, co nejdéle. Doufáme také, že změny prostředí pomohou nakonec i vám. Bude-li váš blízký v příjemném prostředí, sám sebou a v bezpečí, bude i pro vás celá situace jednodušší.

 

Autorka: Anežka Prokopová

Zdroj: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s