Neděle 14.04.2024 0:52

Muži berou v důchodu v průměru 13 615 korun měsíčně. Ženy o 2 396 korun méně

Celkový počet důchodců v ČR, kterým Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 31. 3. 2018 vyplácela alespoň jeden z druhů důchodů, činil 2 896 292, což je o 8 561 více než loni. Průměrný starobní důchod činil k 31. březnu 12 347 korun, tj. o 563 korun více než ke stejnému datu vloni. V uvedeném období muži pobírali průměrně 13 615 Kč měsíčně, zatímco ženy 11 219 Kč. Jedná se o průměrnou výši starobních důchodů vyplácených samostatně – sólo, tj. bez důchodů vyplácených v souběhu s pozůstalostním důchodem. Vyplácených důchodů (starobních, invalidních, pozůstalostních) bylo ke konci 1. čtvrtletí evidováno přes 3,5 milionu. 

Příjmy z pojistného na důchodové pojištění k 31. březnu 2018 dosáhly částky zhruba 105,5 mld. korun, výdaje činily 106,2 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku byly obě tyto hodnoty výrazně nižší – příjmy 95,5 mld. Kč a výdaje 101,3 mld. Kč.

 

Další vybrané ukazatele důchodové statistiky

k 31. 3. 2016 2017 2018
Starobní důchodci vč. předčasných a souběhu s pozůstalostním 2 376 668 2 390 781 2 404 626
Invalidní důchodci vč. souběhů s pozůstalostním 429 630 425 318 423 428
Pozůstalostní důchodci (vyplácení sólo) 75 866 71 632 68 238
Počet důchodců v ČR 2 882 164 2 887 731 2 896 292
Počet důchodců s výplatou do ciziny 88 394 91 125 94 285
Počet důchodců celkem 2 970 558 2 978 856 2 990 577
       
Starobní důchody 2 376 668 2 390 781 2 404 626
z toho předčasné důchody 591 379 607 547 622 178
Invalidní důchody 429 630 425 318 423 428
Pozůstalostní důchody 692 257 683 102 676 853
Počet důchodů vyplácených v ČR 3 498 555 3 499 201 3 504 907
Počet důchodů vyplácených do ciziny 91 710 94 524 97 873
Počet důchodů celkem 3 590 265 3 593 725 3 602 780
       
Průměrná výše starobního důchodu v Kč 11 400 11 784 12 347
     Muži 12 602 13 011 13 615
     Ženy 10 351 10 707 11 219

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení