Sobota 22.06.2024 14:40

Publikace OECD: Finanční vzdělávání v Evropě: Trendy a vývoj

Publikace poskytuje přehled o nejnovějších trendech a vývoji v politikách a programech finančního vzdělávání v Evropě. Popisuje stav národních strategií pro finanční vzdělávání a finanční vzdělávací programy zaměřené na různé skupiny osob a využívající různé komunikační kanály. Na základě analýzy těchto iniciativ publikace navrhuje politická a praktická opatření pro vlády a další zainteresované instituce. Publikace je dostupná na stránkách OECD.