OECD: Dopad deprese na zaměstnanost starších lidí v Evropě

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je deprese nejčastější příčinou onemocnění ve  středně a vysoko příjmových zemích, což podle odhadů způsobuje Evropě ekonomické ztráty ve výši zhruba 118 miliard EUR ročně, v důsledku snížení produktivity na trhu práce, tj.

Číst dále

OECD: Dovednosti pro digitální svět

Policy brief “Skills for a Digital World” (stáhnout) se věnuje tématu digitálních dovedností. Podle OECD 56% dospělé populace nemá žádné digitální dovednosti nebo pouze dovednosti, které umožňují plnění jen nejjednodušších úkolů ve světě a prostředí s rostoucím vlivem technologií (“technology-rich environment”).

Číst dále

OECD: Stárnutí ve městech

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala publikaci Ageing in Cities (Stárnutí ve městech). Dne 30. dubna 2015 se v konferenčním centru OECD v Paříži uskutečnilo slavnostní představení této nové publikace za účasti zástupců města Brna, které se na vzniku publikace podílelo a představuje jedno z analyzovaných měst (případových studií).

Číst dále

Publikace OECD: Finanční vzdělávání v Evropě: Trendy a vývoj

Publikace poskytuje přehled o nejnovějších trendech a vývoji v politikách a programech finančního vzdělávání v Evropě. Popisuje stav národních strategií pro finanční vzdělávání a finanční vzdělávací programy zaměřené na různé skupiny osob a využívající různé komunikační kanály.

Číst dále