Středa 21.02.2024 15:57

Ročně se na ombudsmanku obrátí více než 2000 seniorů, trápí je hlavně důchody, příspěvky na péči nebo hluk

Senioři tvoří významnou skupinu lidí, kteří vyhledávají pomoc ombudsmanky. Ročně jich více než 2000 podá podnět k šetření ve své záležitosti. Právům dalších několika tisíců seniorů, podmínkách, v nichž žijí a péči, které se jim se pak ombudsmanka věnuje i v rámci provádění návštěv např. domovů pro seniory, léčeben pro dlouhodobě nemocné aj. Lidé nad 60 let řeší s ombudsmankou především problémy týkající se starobních důchodů a příspěvků na péči. Problémy s příspěvky na péči jsou přitom mnohem častější a senioři si obvykle stěžují na délku vyřizování žádosti, a nebo nesouhlasí s posouzením stupně závislosti na péči.

Bylo by však mylné domnívat se, že lidi nad 60 let trápí jen sociální témata, přestože tvoří největší část problémů. Škála situací, s nimiž se na ombudsmanku obracejí, je velmi pestrá. Je přirozené, že s vyšším věkem lidé častěji přicházejí do styku s lékařskou a lázeňskou péčí. Řada seniorů ale u ombudsmanky hledá pomoc, například když nesouhlasí s postupem stavebních úřadů. Může jít o potíže s výstavbou v sousedství – povolenou nebo nepovolenou, stížnosti na užívání stavby k jinému účelu, než k jakému byla zkolaudována apod. Senioři však řeší i potíže „druhé strany“, tj. jsou v roli stavebníků. Senioři si také častěji stěžují na hluk a hledají pomoc či radu v souvislosti s katastrem nemovitostí.

Stále také platí, že jsou senioři častěji než jiné věkové skupiny lidí cílem nekalých obchodních praktik a mnozí se dlouhodobě potýkají s exekucemi. Zde jsou však možnosti ombudsmanky pomoct jim značně omezené.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv