Sobota 22.06.2024 13:49

Rada vlády pro seniory ocenila čtyři výjimečné ženy. Podívejte se, které to jsou

 
 
Mgr. Vlasta Rút Sidonová – Osobnost, která se profesionálně významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory seniorů, profesionál ve věku 60+
 

 
Paní Mgr. Vlasta Rút Sidonová pracuje na Židovské obci v Praze od roku 1994, když založila a poté dlouhá léta vedla sociální oddělení. V jeho rámci v roce 1995 založila sdružení dobrovolníků, jehož cílem je navštěvovat staré a osamělé lidi, kteří prošli holokaustem. Organizovala výlety zaměřené zejména pro seniorskou skupinu, která často již nemá možnost dostat se mimo svůj domov. Založila speciální “linku důvěry” pro lidi přeživší holokaustu, jejímž cílem je poskytnout všestranně pomáhat seniorům – poskytovat právní ochranu, sociální či zdravotní pomoc.
 
JUDr. Jana Lexová – Osobnost, která se významným způsobem a dlouhodobě angažuje v oblasti podpory seniorů, neprofesionál ve věku 60+
 

 
Paní JUDr. Jana Lexová se angažovala jako dobrovolnice od mladého věku a po celý svůj aktivní kariérní život. Podporovala osamělé seniory návštěvami a drobnou pomocí k ulehčení samoty ve stáří a vedla nové dobrovolnice. Vybudovala a dlouhá léta vedla domov pro seniory v Žinkovech na Plzeňsku. V Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM v Plzni spolupracovala na vybudování mezigeneračního místa pro setkávání a seberealizaci seniorské populace, kde poskytovala této neziskové organizaci bezplatnou právnickou pomoc. Do společného domu nyní také přispívá i jako autorka a lektorka vzdělávacího programu “Moudření – škola zdravého aktivního stárnutí”, jehož záměrem je povzbuzovat seniory, aby se nadále aktivně zapojovali do společenského života.
 
Mgr. Linda Obrtelová – Osobnost, která se významným způsobem angažuje v oblasti mezigenerační spolupráce, libovolný věk
 

 
Paní Mgr. Linda Obrtelová se dlouhodobě věnuje mezigeneračním vztahům. Ve dnes obecně prospěšné společnosti Mezi námi, která působí v Praze, realizovala doplňkové činnosti, jako třeba mezigenerační dílny a především dva hlavní mezigenerační programy. Prvním byl “Povídej”, v jehož rámci spolupracovala s více jak 200 zařízeními, mateřskými školkami a seniorskými zařízeními po celé ČR. Druhý s názvem “Přečti” byl akreditovaný dobrovolnický program v němž se angažovalo 80 dobrovolníků-seniorů a seniorek.
 
Ak. mal. Martina Špinková – Zvláštní cena předsedkyně Rady vlády
 

 
Paní Ak. mal. Martina Špinková spoluzaložila hospicové občanské sdružení Cesta domů, jehož byla od roku 2003 do roku 2012 ředitelkou. Z komorního občanského sdružení, usilujícího o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny, se stal i díky jejímu úsilí Spolek a od začátku a od začátku roku 2015 Ústav. Dnes je šéfredaktorkou Nakladatelství Cesta domů. Je zodpovědná za publikace, které Cesta domů vydává, připravuje ediční plán a koordinuje práci s autory a výtvarníky, kteří na knihách spolupracují. Na publikacích Cesty domů spolupracovala od počátku jak autorsky, tak redakčně. Podle vzoru Cesty domů a díky jejím zkušenostem máme dnes v Česku několik domácích hospiců – nabízejí mimo jiné služby pro pozůstalé. Martina Špinková tak přispívá k tomu, aby se umírání v naší zemi stalo méně smutnou a osamělou událostí.
 
Předávání cen Rady vlády pro seniory do rukou oceněných dam byl nejen pro mě emotivní okamžik. Přála bych si, aby se nám jejich silné životní příběhy staly inspirací pro naši další práci.
Jana Maláčová Ministryně práce a sociálních věcí
 
Cena Rady vlády je udělována osobnostem, organizacím a dalším subjektům za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří. Cílem soutěže o Cenu Rady je:
  • Zvýšit povědomí společnosti o problematice seniorů a stárnutí;
  • Motivovat seniory k aktivnímu stárnutí;
  • Ukázat na význam mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu;
  • Na příkladech dobré praxe prezentovat, jak mohou být senioři prospěšní sobě i jiným;
  • Představit a ocenit nejlepší projekty popularizující problematiku stárnutí

 

Zdroj: Facebook.com