Neděle 19.05.2024 22:33

Seminář upozornil na potřeby starších lidí ve vězení

Česká společnost pro gerontologii, z.s.Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. uspořádaly Seminář Stárnutí ve vězení: Pilotní projekt podpory a péče, který se uskutečnil 5. listopadu v Domě národnostních menšin v Praze (viz pozvánkaprogramudálost na FB). Na semináři vystoupili zástupci pořádajících organizací, Ministerstva práce a sociálních věcí, Sociologického ústavu, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Kanceláře veřejného ochránce práv a další  (viz program níže). Poznatky a zkušenosti autorů získané nejen v rámci stejnojmenného projektu shrnuje publikace “Senioři a stárnutí ve vězení: Sonda do problematiky starších odsouzených” v rozsahu cca 100 stran (Autorský kolektiv: Lucie Vidovićová, Petr Wija (editoři), Eva Biedermanová, Lenka Hellerová, Gabriela Kabátová, Jindřich Kabát, Pavel Pěnkava, Milan Svoboda, Pavel Štern).

Projekt sledoval tyto základní cíle:

  • Provést explorativní studii mapování potřeb a pojetí stárnutí u osob ve výkonu trestu;
  • Otevřít téma stárnutí ve vězení pro mezioborovou spolupráci;
  • Realizovat intervence s konkrétními osobami ve výkonu trestu.

Interdisciplinární tým projektu se zaměřoval na hledání možností zohlednění kvality života stárnoucích odsouzených tak, aby byla podpořena změna životních stereotypů, motivace odsouzených ke změně a nastartováno uvědomění potřeby vnitřní proměny.

Spolupracující a konzultující organizace:

  • Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
  • Vězeňská služba ČR (vstupy do věznic)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Kancelář veřejného ochránce práv
  • Sociální kurátoři
  • Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Program

09:30 10:00 Registrace
10:00 10:10 Petr Wija, předseda České společnosti pro gerontologii, z.s. a ředitel Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s.
Gabriela Kabátová, ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. Úvodní slovo
10:10 10:20 Kateřina Kňapová, vedoucí Oddělení politiky stárnutí, MPSV Pohled MPSV na aktuální témata politiky stárnutí ve vztahu ke spravedlnosti
10:20 10:40 Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i & Česká společnost pro gerontologii, z.s. Stárnutí, věk a vězení: pohled sociálního gerontologa prezentace
10:40 11:00 Jindřich Kabát, Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. Hledání psychologických charakteristik stárnoucích osob ve VTOS: úvodní sonda
11:00 11:20 Andrea Beláňová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Religiozita, stárnutí a péče o propuštěné vězně prezentace
11:20 11:40 Eva Biedermanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody prezentace
11:40 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 12:20 Pavel Štern, ředitel programů Byznys pro společnost a bývalý ředitel Probační a mediační služby ČR Přeplněnost českých věznic a stárnutí populace prezentace
12:20 12:40 Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence MČ Praha 1 Důsledky prizonizace u osoby bez přístřeší v seniorském věku prezentace
12:40 13:00 Milan Svoboda, Kancelář veřejného ochránce práv Role ombudsmana jako kontrolního orgánu: Úskalí výkonu trestu odnětí svobody seniorů, konkrétní případy z praxe prezentace
13:00 13:20 Osobní zkušenost seniora s výkonem trestu odnětí svobody
13:20 14:00 Diskuse a zakončení semináře
14:30   Po ukončení semináře proběhne vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light zachycujících službu vězeňských kaplanů a život lidí za branami několika českých a moravských věznic – Petr Kovář, architekt, kamarád Jindřicha Štreita Úvodní slovo k zahájení výstavy fotografií Jindřicha Štreita

Na závěr semináře se uskutečnila vernisáž výstavy Jindřicha Štreita (profil) z cyklu “Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light” zachycující službu vězeňských kaplanů a život lidí za branami několika českých a moravských věznic. Fotografie bylo možné shlédnout v Domě národnostních menšin Praha do 22. listopadu 2019. Výstava měla premiéru 4. července 2018 na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle a při příležitosti oslav 20. výročí kaplanské služby v ČR (Vězeňská duchovenská péčeVězeňská Služba ČR a setkala se s mimořádným ohlasem.

https://www.facebook.com/socialnipolitika.eu/videos/542843652950010/

 

Seminář se uskutečnil díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Stáří ve věznici: pilotní projekt poradenství, podpory a péče“ podpořeného prostřednictvím dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností”.