Neděle 14.04.2024 0:51

Je Praha město pro starý? O připravenosti měst na stárnutí budou diskutovat experti na veřejný prostor, inkluzi nebo bydlení

Zveme Vás na mezinárodní konferenci “Age-friendly cities: Jak vytvářet města přátelská každému věku”  (viz program níže, představení vystupujících), která se uskuteční v pátek 29. listopadu 2019 od 09:30 do 14:00 hod. v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (viz mapa níže). Konferenci pořádá Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (událost na FB).

Konference se zaměří na využití konceptu “přátelskosti města” v oblastech, jako jsou participace, inkluze, veřejný prostor, bydlení, integrované sociální a zdravotní služby, mobilita a další.

Na konferenci vystoupí emeritní profesor Malcolm Payne (Velká Británie), emeritní profesor urbánní politiky Geoff Green (Velká Británie), sociolog Ivan Gabal, socioložka Lucie Vidovićová, architektka Pavla Melková, sociální gerontolog Bernard McDonald (Irsko) a další (viz program níže).

Během konference bude zajištěno simultánní tlumočení.

Účast na konferenci je zdarma.

Přihlásit se můžete prostřednictvím registračního formuláře.

Moderátorka: Lucie Vidovićová

Program
09:30 10:00 Registrace, občerstvení
10:00 10:20 Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy
Petr Wija, ředitel Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s.
Milena Johnová, Radní hl. města Prahy
Zahájení, úvodní slovo
10:20 10:40 Ivan Gabal, sociolog, spolupracovník IPR
Sociální dynamika Prahy: Výzvy a příležitosti pro město
10:40 11:00 Geoff Green, WHO consultant for Age Friendly Cities, Emeritus Professor of Urban Policy, Centre for Health & Social Care Research, Sheffield Hallam University
Age-friendly město a prostředí
11:00 11:20 Malcolm Payne, Emeritus Professor at Manchester Metropolitan University
Stárnutí, sociální práce a občanství / Ageing, social work, and citizeship
11:20 11:40 Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; VÚPSV, v.v.i. a Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s.
Možnosti a limity měření úspěšnosti konceptu „age-friendliness“
11:40 12:00 Přestávka na občerstvení
12:00 12:20 Eva Gregorová, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Oddělení dat, analýz a evaluací, Magistrát města Brna
Age-friendly Brno: Vytváření města přátelského seniorům
12:20 12:40 Pavla Melková, Fakulta architektury ČVUT
Veřejný prostor vstřícný každému věku
12:40 13:00 Bernard McDonald, Irish Centre for Social Gerontology, National University of Ireland, Galway
Age-friendly města a komunity: přátelskost města z pohledu starších osob
13:00 13:20 Marcela Janečková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, Praha 7, FHS UK
Integrované služby a podpora života v domácím prostředí na úrovni městské části
13:20 13:40 Petr Švec, ředitel Národní síť zdravých měst (NSZM ČR)
Město pro všechny generace: Příklady dobré praxe a spolupráce
13:40 13:50 Oldřich Čepelka, Fakulta humanitních studií UK Praha
Příklad dobré praxe: „Cyklorikša“  – Nová příležitost pro seniory s omezenou možností pohybu
13:50 14:30 Diskuse a zakončení

 

logo MPSV

Konference se koná v rámci projektu „Podpora výměny nejlepší praxe a mezinárodní spolupráce při vytváření měst, regionů a venkova přátelských seniorům“ díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Foto: Eurostat