Sobota 22.06.2024 13:58

Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina

Kraj Vysočina má hotový první ucelený materiál týkající se organizace paliativní péče v regionu. Podle Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví jde o materiál, který nemá takto komplexně zpracovaný žádný jiný region. Čtyřicetistránkový materiál popisuje priority Kraje Vysočina při zajištění péče o pacienty v pokročilých fázích onemocnění, včetně zajištění kvalitní péče v závěru života. Důraz bude i nadále kladen na péči o umírající v domácím prostředí prostřednictvím domácí i mobilní paliativní péče. Na tu kromě zdravotní pojišťovny a klientů přispívá i Kraj Vysočina, a to částkou 10 miliónů ročně.

Předložená Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina je platná do roku 2020 a uvádí plánované aktivity, které budou realizovány prostřednictvím konkrétních projektů podléhajících samostatnému schválení v orgánech kraje, a to včetně finančního krytí. Po deseti letech intenzivní práce na rozvoji systému paliativní péče lze velice zjednodušeně konstatovat, že prioritou Kraje Vysočina je péče u umírající v domácím prostředí s maximální podporou a využitím služeb mobilní hospicové a ambulantní péče nabízené 24 hodin denně. Kraj se chce do budoucna zaměřit na proškolování lékařů, tak aby se rozšířily týmy schopné poskytovat náročnou a specializovanou péči. Na tento preferovaný stupeň navazuje poskytování paliativní péče v domovech pro seniory a především v nemocnicích zřizovaných krajem. “V současné době disponuje každá z pěti krajských nemocnic pro tyto účely vyčleněnými lůžky. Nejvíce je jich aktuálně k dispozici v Nemocnici Jihlava, a to až patnáct. Podle informací, které máme k dispozici je současná kapacita dostačující. Díky zajištěné nepřetržité ošetřovatelské péče jsou důležitou platformou k poskytování geriatrické paliativní péče i domovy pro seniory,” říká Vladimír Novotný.

Vhodným doplněním současného systému, který je prioritou Kraje Vysočina, je kamenný hospic. Je chápán jako alternativa důstojné péče o pacienty v závěrečné fázi života. Stejně jako v ostatních případech je péče poskytována nejen nemocnému, ale také jeho blízkým.

“Cílem materiálu je nastavení vhodných podmínek pro práci erudovaných pracovníků v kontextu celospolečenského vývoje, rozvíjení domácí formy péče za pomoci mobilních specializovaných týmů, ambulancí a konziliárních týmů ve zřizovaných nemocnicích, doplněnou o odpovídající lůžkovou formou včetně lůžkového hospice, dosazení rovnoměrně rozložené, dostupné, kvalitní a efektní paliativní péče a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty i personál a také posílení zázemí pro poskytování paliativní péče a vytvoření podmínek pro širokou informační podporu s jednotnou databází propojující potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních služeb,” popsal závěry strategie Pavel Franěk, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb.

Zájem o služby domácí hospicové péče na území regionu podle statistik vedených Krajem Vysočina stoupá. Zatímco v roce 2015 o specializovanou pomoc s domácí péčí v posledních dnech života svých blízkých požádalo 300 klientů, o rok později zájem stoupl zhruba o 10%.

Kraj Vysočina podporuje poskytování hospicové péče systémově od roku 2010. Celkové náklady jednotlivých poskytovatelů na zajištění hospicové péče v Kraji Vysočina se ročně pohybují kolem 28 – 30 miliónů korun. Kraj na služby hospicové a domácí hospicové péče uvolní v roce 2017 celkem 10 miliónů korun.

 
Autor: Ing. Jitka Svatošová