Neděle 14.04.2024 1:12

Mezinárodní konference „Stárnutí a mezigenerační vztahy“ (12. června 2017, Brno)

Mezinárodní konference „Stárnutí a mezigenerační vztahy“ se koná 12. června 2017 od 9 do 15 hod. v konferenčním sále hotelu Continental, Kounicova 6, v Brně (viz program). Cílem konference, kterou pořádá statutární město Brno ve spolupráci s Mezigenerace z.s., je výměna zkušeností na téma demografických změn a s tím spojeného stárnutí, podmínek života seniorů a mezigeneračních vztahů. Návazně pak hledání cest ke zkvalitnění života seniorů v našem městě a implementace zajímavých řešení.

Konference je určena komunálním politikům, úředníkům sociálních odborů, odborným pracovníkům v sociální oblasti, zástupcům neziskových organizací zabývajících se seniorskou tematikou
a mezigeneračními vztahy.

Přednášet budou zástupci partnerských měst Leedsu, Poznaně, Bratislavy, Vídně a host z maďarského Györu i odborníci z města Brna zabývající se problematikou seniorů.

Tlumočení  bude zajištěno.

viz program konference

Prosíme o závaznou registraci k účasti na konferenci nejpozději do 6. června 2017.

 

Kontaktní osoby:

Kateřina Dudková, tel: 54217 2434, e-mail: dudkova.katerina@brno.cz

Mgr. Andrea Opršalová, tel: 54217 2093, e-mail: oprsalova.andrea@brno.cz