Středa 21.02.2024 9:22

Studie o potřebách rodinných pečujících v Evropě

Organizace COFACE Families Europe na konci roku 2017 představila publikaci “Kdo pečuje? Studie o problémech a potřebách rodinných pečujících v Evropě” (Who cares? Study on the challenges and needs of family carers in Europe). Do studie se zapojilo více než 1 000 pečujících z 16 evropských zemí. Zpráva poskytuje vhled do situace pečujících v Evropě a nabízí doporučení, které formulují sami pečující. Rodinná neformální péče podle zprávy vyplňuje významnou mezeru v poskytování sociálních služeb a poskytuje podporu zdravotně postiženým, starším příbuzným nebo dětem s chronickým onemocněním a komplexními potřebami.

Současná situace, kdy 80 % péče v Evropě poskytuje rodina, často bez přiměřené finanční kompenzace, sociálních práv nebo důchodového zabezpečení, není udržitelná. Zhruba 85 % pečujících jsou ženy a třetina poskytuje vysoce intenzivní péči, tj. více než 56 hodin týdně. Rodinní pečující jsou podle organizace COFACE neviditelná pracovní síla Evropy, která představuje jednu z nejvíce sociálně vyloučených skupin.

Více než 70 % pečujících, kteří se zúčastnili průzkumu, nedostává žádnou finanční odměnu za svou práci a téměř dvě třetiny nemají přístup k sociálních dávkám a úlevám. Třetina respondentů uvedla, že čelí finančním problémům v důsledku poskytování peče. Vzhledem k tomu, že v zaměstnání často neexistuje flexibilní pracovní doba, mnoho rodinných pečujících čelí také problémům v zaměstnání. 

Uspokojování potřeb rodinných pečujících prostřednictvím cílených opatření je nezbytné ve všech evropských zemích, protože žádná země podle průzkumu neposkytuje dostatečnou podporu. Nedávno navržená směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem v rámci Evropského pilíře sociálních práv je prvním krokem dobrým směrem. COFACE Families Europe proto prosazuje její rychlé přijetí.

Zdroj: COFACE Families Europe

(foto: pixxabay.com)