Čtvrtek 29.02.2024 5:47

Úmrtnost na respirační onemocnění ve věku nad 65 let je 42krát vyšší než u mladších 65 let

V roce 2014 bylo v EU-28 hlášeno téměř 382 tisíc úmrtí v důsledku respiračních onemocnění, tedy onemocnění dýchacího systému, což představuje 7,7 % všech úmrtí. Na respirační onemocnění v Evropské unii (EU-28) častěji umírají muži než ženy (8,3% ve srovnání s 7,2%). Standardizovaná míra úmrtnosti v EU-28 je u onemocnění dýchacích cest u osob ve věku 65 a více let 42krát vyšší než standardizovaná úmrtnost osob mladších 65 let. Pro srovnání u celkové úmrtnosti je pravděpoddobost, respektive míra úmrtnosti pro osoby ve věku 65 a více let 20krát vyšší. Hlavními příčinami úmrtí u respiračních onemocnění jsou byly nemoci dolních dýchacích cest a zápal plic (pneumonie).  Míra úmrtnosti na astma a chřipku byla podstatně nižší. Na chřipku v roce 2015 v Česku zemřelo celkem 128 lidí, na zápal plic celkem 2 676.

 

Počet zemřelých na chřipku v roce 2015

Stát Muži Ženy Celkem
EU 2 452 3 441 5 894
Belgie 90 224 314
Bulharsko : 3 3
Česká republika 48 80 128
Dánsko 17 10 27
Německo 343 358 701
Estonsko 7 6 13
Irsko 17 17 34
Řecko 21 22 43
Španělsko 217 270 487
Francie 758 1 160 1 918
Francie (metropolitní) : : :
Chorvatsko 24 25 49
Itálie 251 424 675
Kypr 3 : 3
Lotyšsko 10 10 20
Litva 1 3 4
Lucembursko 4 4 8
Maďarsko 15 16 31
Malta : : :
Nizozemí 144 230 374
Rakousko 51 43 94
Polsko 9 8 17
Portugalsko 31 43 74
Rumunsko 12 13 25
Slovinsko 3 6 9
Slovensko 10 2 12
Finsko 55 79 134
Švédsko 146 175 322
Spojené království 165 210 375
Island 1 3 4
Lichtenštejnsko : : :
Norsko 60 69 129
Švýcarsko 79 165 244
Srbsko 22 13 35
Turecko 111 109 220

 

Počet zemřelých na zápal plic (pneumonii) v roce 2015

Země Celkem Muži Ženy
EU 139 474 67 827 71 645
Belgie 4 160 1 975 2 185
Bulharsko 1 303 766 537
Česká republika 2 676 1 365 1 311
Dánsko 1 746 831 915
Německo 20 210 10 236 9 974
Estonsko 252 143 109
Irsko 1 165 486 679
Řecko 1 150 599 551
Španělsko 10 209 5 229 4 980
Francie 13 396 6 110 7 286
Francie (metropolitní) : : :
Chorvatsko 564 292 272
Itálie 11 632 5 491 6 141
Kypr 70 31 39
Lotyšsko 340 210 130
Litva 553 334 219
Lucembursko 86 39 47
Maďarsko 1 143 554 589
Malta 102 46 56
Nizozemí 3 377 1 525 1 852
Rakousko 943 431 512
Polsko 14 689 7 618 7 071
Portugalsko 6 126 2 933 3 193
Rumunsko 6 800 3 955 2 845
Slovinsko 678 296 382
Slovensko 2 072 1 091 981
Finsko 141 61 80
Švédsko 2 015 1 028 985
Spojené království 31 876 14 152 17 724
Island 56 23 33
Lichtenštejnsko 12 6 6
Norsko 1 483 674 809
Švýcarsko 1 491 678 813
Srbsko 1 363 774 589
Turecko 12 695 6 523 6 172

Zdroj dat: Eurostat (hlth_cd_aro) (hlth_cd_asdr2)