Středa 21.02.2024 15:32

Konference o paliativní péči v nemocnicích (24. dubna 2018)

Česká společnost paliativní medicíny zve na konferenci o nemocniční paliativní péči, která se uskuteční 24. dubna 2018 v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze. Nemocnice jsou u nás místem, kde každý rok prožívá své poslední chvíle nejvíce lidí. V zahraničí jsou běžně k dispozici specializované paliativní nemocniční týmy, které tiší utrpení, pomáhají s plánováním péče a starají se o kvalitu života vážně nemocných pacientů a jejich rodin. V České republice téma paliativní péče v nemocnicích otevřel Nadační fond Avast, když v roce 2016 umožnil 18 nemocničním zařízením získat pilotní podporu pro založení paliativních center a týmů (viz program Spolu až do konce). Na konferenci budou představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. Vedle zkušeností nemocnic zapojených do programu vystoupí na konferenci jako zvláštní host profesor James Tulsky z Harvard Medical School. Registrační poplatek na konferenci činí 1 000,- Kč (registrační poplatek bude plně využit na náklady konference) V ceně je také občerstvení, obědový bufet a simultánní překlad přednášky profesora Tulsky. Konference se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví a prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubeka. Odbornou garantkou konference je prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú. Akce je akreditována Českou asociací sester (4 kredity). Program, medailonky a registrace na stránkách Nadačního fondu Avast.

 

Zdroj: Česká společnost paliativní medicínyNadační fond Avast